Grasrotandelen – 925 909 718

Vi ble tilknyttet denne ordningen fra Norsk Tipping as den 08.12.2020 etter at vi ble omorganisert fra samvirkeforetak til forening. Vi ble da automatisk tilsluttet Frivillighetsregisteret, noe som er et krav for å kunne være Grasrotandelmottaker. 7% av spilleres innsatsbeløp går til den virksomheten du velger som mottaker.

Her kan du følge med på utviklingen av denne ordningen for Foreningen Nordtun Grendehus, organisasjonsnummer 925 909 718.

PeriodeSpillereBeløp
2020 – startdato 09.12.2021731,01
20214824.134,90
20228137.895,21
202310155.550,90
Akkumulert pr. 30.04.2410522.567,72