Medlemskap 2024.

Velkommen! Ved å være medlem kan du påvirke husets utvikling, få rabatt ved leie og støtte huset, helt uten risiko og forpliktelser! Ønsker du «å ta i et tak» i de forskjellige utvalgene i huset så er det veldig fint.. 

Slik kjøper du ditt medlemskap og betaler din årlige kontingent på  kr. 250,- til Foreningen gNordtun Grendehus. Medlemskapets varighet er fra 01.01. til og med avholdt årsmøte påfølgende år. Om du ikke fornyer/betaler medlemskontingent innen fristen påfølgende år (året etter din siste innbetaling), slettes medlemskapet. Medlemskapet er personlig og gir deg stemmerett ved årsmøter. Det innrømmes 10% leierabatt inntil 1 gang pr. medlemsår pr. medlemskap.

MEDLEMSKAP VED BETALING I NETTBANK. Betal til vår bankkonto nummer 4420.20.52778, skriv inn for- og etternavn i feltet for melding.

MEDLEMSKAP VED BRUK AV VIPPS til vipp snr. 639225  velg Medlemskap/kontingent .Vi mottar en god vippsrapport med betalers navn slik at ytterlige opplysninger ikke er nødvendige.

Pr. 13.05.2024 er vi i alt 96. medlemmer. Er du usikker på om du har betalt eller ikke så send en forespørsel til: medlem@nordtungrendehus.no Du støtter en viktig  institusjon i regionen og nærområdet ved å være medlem i Foreningen Nordtun Grendehus, så tusen takk for forståelsen og velviljen, og som medlem kan du være  stolt over at Nordtun Grendehus nå «er litt ditt»🌹!

VIKTIG! Grunnet personvernforordning (også kalt GDPR – General Data Protection Regulation) er det ikke tillatt å offentliggjøre medlemslister uten personsamtykke. Vi ønsker derfor at du merker din innbetaling  med OK slik  at medlemsnavnene kan publiseres i medlemslisten her på  vår hjemmeside. Ny medlemsliste vil bli lagt ut medio februar 2024 og vil deretter oppdateres ukentlig. Denne listen vil kun inneholde navnene på medlemmer som fornyer/betaler sitt medlemskap inneværende år, altså i 2024.

MEDLEMSLISTE (betalt medlemskap i 2024).

Bruk av navn er personlig godkjent. Der det kun står initialer er innbetalingen ikke bekreftet med OK og at navnet kan offentliggjøres

Medlemmer

Navn / Initialer
Amdahl Leif
Asperheim Karen
Asperheim Rigmor
Bakkan Martin Karstensen
Brennelien Laila
Bjørback Gunnar
Buran Arild
Buran Gerd
Buran Marit Kjønstad
Bye Bjørg H.
Bye Roar
Bye Mette
Ellefsen Birgith W.
Ellefsen Knut
Faanes Odd
Farstad Kari Nilsen
Farstad Stein
FB – P
FB
Flatås Irene
Flatås Steinar
Flatås Wigdis
Grav Audun Ivar
Grudt Ulla
Grønli Jørgen
Hansen Jorun
Haraldsen Annikken Kjær
Haugskott Asbjørg
Haugskott Svein
Haugskott Randi
Haugskott Unni
HE – M – S
Husmoen Turid Grøtting
Indal Brit
Jacobsen Jan Inge
Jenssen Odd Ivar
Jørgensen Heidi M.
Jørgensen Helge
Karlsen Tore Svein
Kvam Astri
Kverkild Marit D.
Kverkild Tor Albert
Kvello Janne Birgith G.
Kålen Torgunn
Leira Geir Tore
Lund Anne Grethe
Lund Frode
LM
LBM
LAS
LL
Moe Håvard Østborg
Munkeby Gunhild
NTMA
Nilssen Terje
NE
Nordahl Eva Sandberg
Norum Kari
NTS
Næss Annbjørn
Næss Heidi Kvamme
Næss Ivar
Næss Tomas
Okkenhaug Aud Marie
Okkenhaug Karl Fredrik
POI
Røiseng Linn-Marlèn
Røiseng May Tove
Røiseng Sturla
Røstad Liv Toril B.
Røstad Marius
Røstad Sveinung
SF
Sakshaug Trond
Sevaldsen Roar
Skaret Sissel Nordal
Skjørholm Rolf
Skjørholm Toril B.
SOP – RW
Stuberg Hilde
Svarvaa Jonas
Svarvaa Jorunn Bratli
Svarvaa Martin
Svarvaa Tor Henry
Sørholt Grethe Bransvik
Tingstad Eva
VKM
VSI
WÅR
Østborg Berit Sandnes
Østborg Olav
ØM

 

3 kommentarer til “Medlemskap 2024.”

Det er stengt for kommentarer.