INNKALLING ÅRSMØTE 2024

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN NORDTUN GRENDEHUS!
Årsmøtet avholdes MANDAG 18.03.24 kl. 19.00 i storsalen, Nordtun Grendehus. Til behandling er vanlige årsmøtesaker samt valg.
Eventuelle innkomne saker fra medlemmer må være innsendt skriftlig senest 14 dager før møtedato til; Sturla Røiseng, Haugskottveien 7 – 7609 Levanger eller til e-postadresse; administrasjon@nordtungrendehus.no
Vennlig hilsen styret.

ÅRSMØTE 18.mars 2024
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN NORDTUN GRENDEHUS!
Årsmøtet avholdes MANDAG 18.03.24 kl. 19.00 i storsalen, Nordtun Grendehus. Til behandling er vanlige årsmøtesaker samt valg.
Eventuelle innkomne saker fra medlemmer må være innsendt skriftlig senest 14 dager før møtedato til; Sturla Røiseng, Haugskottveien 7 – 7609 Levanger eller til e-postadresse; administrasjon@nordtungrendehus.no
Vennlig hilsen styret.
Foreningen NORDTUN
GRENDEHUS