GRASROTBIDRAG PR. 13.11.23

«VI ER SNART I 100!

Tusen, tusen takk til alle dere som gir sitt bidrag via Norsk Tipping til storstua vår🌹!

Pr. 13.11.23 er vi 98 personer som bidrar, og vi vil for 2023 bli tilgodesett med over kr. 50.000- !

Dette betyr veldig mye for alle oss som «tar i et tak» for driften, arrangementene og vedlikeholdet av huset, og gir oss bedre forutsigbarhet fremover.

Vi håper å beholde dere alle som givere og at enda flere vil bidra til husets ve og vel!