KJØKKENPROSJEKTET (oppdatrrt 26.06. og 01.07.)

Vi er nå, 14.06.22, godt i gang med planleggingen av nytt kjøkken. Leverandør er valgt ut i fra fleksibilitet, leveringsdyktighet, erfaring samt prisbildet og det er Kvik Steinkjer as som ble vårt valg. Det er nedsatt en gruppe bestående av Hilde Stuberg, Marit Kjønstad Buran, Irene Flatås, Sturla Røiseng (styreleder, bookingansvarlig og førstekontakt med leietagere siden 2012) og Tor Henry Svarvaa (økonomi siden 2012) som sammen med Anne Lise Røstad Olsen (innehaver av Kvik Steinkjer as) vil arbeide frem en løsning som huset er best tjent med.

KRITERIER FOR ARBEIDSGRUPPEN.

Kjøkkenet skal utformes som et ANRETNINGSKJØKKEN med god, praktisk og hensiktsmessig benk- og oppbevaringsplass for alt som brukes til mat og drikkeservering. Om kjøkkenet skulle utformes som et fullverdig kjøkken for matlaging fra grunnen av så stilles det meget strenge krav fra mattilsynet samt at investerings- og driftskostnadene vil bli alt for høye, både med tanke på at huset drives av frivilligheten og at hvermannsen skal ha råd til å leie huset. I løpet ev de 10 siste årene så har det sjelden vært etterspørsel om fullverdig kjøkken. Leietagere er flinke til å bruke huset slik det fremstår i dag og det er så å si kun hyggelige tilbakemeldinger å få🙃!

Neste planleggingsmøte er den 23.06. Vedlikeholdgruppens leder Terje Alstad er også trukket inn i kjøkkengruppen. Tanken pr. nå er å få et nytt kjøkken på plass innen årets utløp.

Den 23.06. ble møte 2 holdt med en god del endringer fra 1. planløsning. Hide og Irene kom med flere gode innspill. Anne Lise fra Kvik Steinkjer as er en tålmodig og kreativ sjel og vil snart komme med et nytt, og kanskje endelig tilbud/planløsning. Vi venter i spenning! Marit var forhindret fra å delta på dette møtet.

Den 01.07.22 kom revidert planløsning og pristilbud på kr. 341.410-. Dette tilsier at prosjektet vil havne på +/- kr. 600.000- hvor vi pr. dato har kr. 250.000- i egenkapital så nå starter vi med å få fullfinansiert prosjekt kjøkken.