1928 – MED NORDTUN MOT 100 – 2028!

For husets del så ser aktiviteten ut til å ta seg kraftig opp, og det er veldig gledelig🙃! Korps, kor, lag, foreninger og private ser i enda større grad ut nå enn tidligere, til å ha oppdaget Nordtun, så har du planer om å leie huset kan det være lurt allerede nå å se på vår bookingside og legge inn din bestilling/reservasjon.

Årsmøtet ble holdt den 17. mars, et møte helt uten kontroverser. Vi er godt fornøyde med fremdriften mtp. rehabeliteringen av huset frem mot 100-års jubileumet i 2028, men savner at ikke langt flere personer som sogner til huset støtter opp med kjøp av et medlemskap. I dag, onsdag 30.03.22 teller medlemslisten 131 personer hvorav 50 allerede har fornyet sitt medlemskap for 2022. Vi håper at alle ser verdien av å ha et fint samlingspunkt her på Mule og viser dette ved å være medlem🙃!

GRASROTANDELEN teller i dag 55 bidragsytere. TUSEN TAKK til dere og måtte dette fortsette å øke i antall! Vi får i gjennomsnitt ca. kr. 2.500- pr. mnd. gjennom denne ordnibgen, noe som betyr mye for oss🌹!

En tanke som kasserer gjør seg er at om medlemsantallet og antall bidragsytere i Grasrotandelen hadde doblet seg fra dagens nivå så ville huset ha vært selvgående mtp. faste driftskostneder! Skal tro om dette er mulig å oppnå en eller annen gang i nær fremtid?

Bøgdakaffen er igang igjen, et flott tilbud til bygda, det planlegges Trimbingo, Quiz, Loppemarked, Julemesse m.m. og selvsagt 17.-mai feiring, så det er masse å glede seg til både for små og store!

Økonomisk har vi god kontroll og har allerede nedbetalt 1/3-del av låneopptaket ifm, takprosjektet, et nytt og fint tak som skinner i vårsola😎! Neste prosjekt som er rehab. av kjøkkenet er nå i planleggingsfasen og vi har allerede avsatt kr. 100.000- øremerket dette formålet.

En fin vår ønskes til alle🌹!