1928 – MED NORDTUN MOT 100 – 2028!

For husets del så ser aktiviteten ut til å ta seg kraftig opp, og det er veldig gledelig🙃! Korps, kor, lag, foreninger og private ser i enda større grad ut nå enn tidligere, til å ha oppdaget Nordtun, så har du planer om å leie huset kan det være lurt allerede nå å se på vår bookingside og legge inn din bestilling/reservasjon.

Årsmøtet ble holdt den 17. mars, et møte helt uten kontroverser. Vi er godt fornøyde med fremdriften mtp. rehabeliteringen av huset frem mot 100-års jubileumet i 2028, men savner at ikke langt flere personer som sogner til huset støtter opp med kjøp av et medlemskap. I dag, onsdag 30.03.22 teller medlemslisten 131 personer hvorav 50 allerede har fornyet sitt medlemskap for 2022. Vi håper at alle ser verdien av å ha et fint samlingspunkt her på Mule og viser dette ved å være medlem🙃!

GRASROTANDELEN teller i dag 55 bidragsytere. TUSEN TAKK til dere og måtte dette fortsette å øke i antall! Vi får i gjennomsnitt ca. kr. 2.500- pr. mnd. gjennom denne ordnibgen, noe som betyr mye for oss🌹!

En tanke som kasserer gjør seg er at om medlemsantallet og antall bidragsytere i Grasrotandelen hadde doblet seg fra dagens nivå så ville huset ha vært selvgående mtp. faste driftskostneder! Skal tro om dette er mulig å oppnå en eller annen gang i nær fremtid?

Bøgdakaffen er igang igjen, et flott tilbud til bygda, det planlegges Trimbingo, Quiz, Loppemarked, Julemesse m.m. og selvsagt 17.-mai feiring, så det er masse å glede seg til både for små og store!

Økonomisk har vi god kontroll og har allerede nedbetalt 1/3-del av låneopptaket ifm, takprosjektet, et nytt og fint tak som skinner i vårsola😎! Neste prosjekt som er rehab. av kjøkkenet er nå i planleggingsfasen og vi har allerede avsatt kr. 100.000- øremerket dette formålet.

En fin vår ønskes til alle🌹!

Og vi husker vel…..

PÅMINNRLSER FRA NORDTUN

ÅRSMØTE i Foreningen Nordtun Grendehus torsdag 17.03.22 kl. 19.00 og det er jo allerede i kveld det🙄!

BØGDAKAFFE tirsdag 22.03.22 kl. 11.00 – 13.00 med trivsel, prat og hygge☕️🎶

TAKK TIL FAMILIEN SALTHAMMER🌹!

I forbindelse med bortgangen og bisettelsen til Olav Sverre Salthammer ønsket familien at det like kjært som blomster kunne gis en pengegave til Nordtun Grendehus. Olav Sverre var veldig glad i Nordtun og bidro med mye fin dugnadsinnsats i mange år for huset noe vi post mortem takker ydmykt for.

Datter av Olav Sverre, Berit Salthammer, skriver følgende til oss: MINNEGAVE OLAV SVERRE SALTHAMMER.
Vi valgte å gi minnegaven etter far til Nordtun for det føltes så nært og verdig å gi til noe som har betydd så mye for far i hele hans liv. 
Far har vært mye på Nordtun i forbindelse med gammeldans, teaterlag, mannsonglag, korps, bryllup, bursdagsfeiringer, bøgdakafé, julemesser og flere andre tilstelninger. 
Han var både stolt og veldig gla i bygdas storstue. 
De siste turene på vei hjem fra sykehuset og Staup helsehus kommenterte han alltid at Nordtun ble så godt ivaretatt og fikk med seg at det nye taket ble flott. 
Håper pengene kommer godt med. 
Hilsen Berit Salthammer med familie

Kondolerer til familien, varmt takk for omtanken og takk til alle givere som har bidratt med kr. 26.460- til Nordtun🌹!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus