TAKK TIL FAMILIEN SKAANES

I forbindelse med bortgangen og bisettelsen til Harald Johannes Skaanes ønsket familien at det like kjært som blomster kunne gis en pengegave til Nordtun Grendehus. Harald var glad i Nordtun og bidro med mye fin dugnadsinnsats i mange år for huset noe vi post mortem takker ydmykt for.

Kondolerer til familien, varmt takk for omtanken og takk til alle givere som har bidratt med ca. kr. 10.000- til nytt tak på Nordtun🌹!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus