NYTT TAK PÅ NORDTUN!

I løpet av høsten -21 vil huset få en lenge etterlengtet oppgradering i form av et nytt skinnende rødt tak og nyrestaurert tårn! Styret har bestemt å ta dette prosjektet først, deretter fornying av kjøkkenet og til sist oppgradering av sanitæranlegg.

Som tidligere nevnt så søker vi om spillemidler (SPM) for rehabelitering av kultur- og samfunshus. For 2. året på rad er vi satt som 3. prioritet i kommunen, bak to kommunale ferdigstilte prosjekter. Disse prosjektene søkte allerede i 2016 om SPM , noe de fortsatt ikke har fått. Det er fylkeskommunen som tildeler disse midlene fra en svært begrenset pott, så for oss å vente på en eventuell tildeling før vi starter med rehab. av huset vil ta for lang tid. Vi vil fornye vår SPM-søknad årlig med håp om at det blir vår tur engang i ikke alt for fjern fremtid å kunne motta disse midlene. Det vi da tolker ut av dette er at først må prosjektet gjennomføres før eventuelle SPM kommer trillende en eller annen gang.

Kostnadene er beregnet til ca. kr. 800.000,- hvor vi i dag (05.07.) har en egenkapital på kr. 340.000,-. Resten finansieres med et håndterlig banklån. Vi har noen søknader om støtte ute og vil søke om støtte fra flere mulige bidragsytere. Alt a v støtte til prosjektet hjelper, så hvis du vil bidra kan du benytte VIPPS-nr. 639371 eller betale til vår bankkonto 44202052778. Husk at HVER KRONE HJELPER!

Styret vil bestemme hvilken entreprenør som får oppdraget fredag 09.07. Vi kan komme til å kalle inn til ryddedugnad i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet, noe vi eventuelt kommer tilbake til. Prosjektet vil bli gjennomført i september og vil ikke være til hinder for utleie av huset.

«TA I ET TAK! STØTT OSS I ARBEIDET MED REHAB. AV HUSET OG VI SIER PÅ FORHÅND TUSEN TAK!»