Innkalling til ekstraordinært årsmøte samt Omorganisering og fremdrift pr. 29.10.20

Prosessen med endring av organisasjonsform går fint, og den 29.10.20 sto følgende å lese hos Brønnøysundregistrene;

https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20200000969024&sokeverdi=913059247&spraak=nb

Nå gjenstår neste ekstraordinære årsmøte som skal ta stilling til samvirkeforetakets avviklingsregnskap. Dette blir da den eneste saken på møtet, så da gjør vi det slik;

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TORSDAG 10.12.20 KL. 19.00 I NORDTUN GRENDEHUS. Sak til behandling er godkjenning av avviklingsregnskap for Nordtun Grendehus SA.

Bildet er tatt en strålende dag, fredag den 30.10.20