Ny organisasjonsform for nordtun grendehus.

I styremøte mandag 07.09.20 ble det bestemt at styret vil endre organisasjonsform for huset fra dagens SA (samvirkeforetak) til Forening. Denne endringen vil medføre at huset meldes inn i Frivillighetsregisteret, noe som gir oss anledning til å søke om momskompensasjon, bli Grasrotmiddelmottaker, søke om Covid-19 midler samt en rekke andre offentlige støtteordninger via Lotteritilsynet. Å være organisert slik vi er nå, som et SA, fratar oss alle nevnte ordninger og er da uhensiktsmessig for huset.

Styret vil med bakgrunn i overnevnte innkalle til Ekstraordinært Årsmøte tirsdag 13.10.20 for våre medlemmer, noe som vil bli kunngjort senere i september 2020. Vi må følge alle formelle prosedyrer og derfor tar denne prosessen noe tid.

Medlemskapet i huset gjelder selvsagt både før og etter Årsmøtet den 13.10.20. Det er kun medlemmer som har møte- og stemmerett. Medlemsoversikt finner du øverst på denne siden.