«Sammen er vi…..🙃!»

Nordtun får mange ulike forespørsler om utleie. Onsdag 29.01 hadde Norges Bondelag, avd. Trøndelag Bondelag, møte på Nordtun. De ønsket leie med servering☕️🥗.
I og med at vi har en liste med frivillige hjelpere var dette mulig å få til!
På kort varsel meldte 6 damer seg -luksus! To av disse sto over denne gangen, men er klar til nye tak senere. De 5 gode hjelperne denne gang var Kari Norum, Liv Flatås, Karen Asperheim, Vigdis Flatås og Per Odd Gran. Takk for svært god hjelp til dere!

Med velvillig bistand fra frivillige kan vi øke utleien av huset, noe som er godt for både huset og økonomien!

Kari Norum. Karen Asprheim. Wigdis Flatås. Ikke med på bildet, Liv Lian Flatås. Per Odd Gran sto for teknisk hjelp.