ÅRSMØTE 2018 – NORDTUN GRENDEHUS SA

ÅRSMØTE 2018 – NORDTUN GRENDEHUS.

En liten stemningsrapport. Referat og opplysninger for øvrig kommer senere.

God tone og stemning blant de 13 deltagerne ved årsmøtet, som gikk unna på 2 timer. Carl Karl Fredrik Okkenhaug ledet møtet med stødig stemme og bestemt hånd og vi er i så måte glade for at de nye bordene vi anskaffet er slagfaste?!
Rigmor Asperheim var referent og «Macket» rolig og ufortrødent under hele seansen?! Blidene er offentliggjort med forsamlingens tillatelse. Takk til alle deltagere for et hyggelig årsmøte!