STADIGE FORBEDRINGER I HUSET!

3 stk. stoltraller med plass til 30 stoler på hver tralle gjør det litt enklere med møbelhåndteringen.
Innkjøpt 12.02., montert av hedersmannen Per-Odd Gran og fylt opp med stoler 13.02. Stadige forbedringer i huset.
Takk for velvilje og god hjep til Per-Odd?!