ÅRSMØTE NORDTUN GRENDEHUS SA

Årsmøtet avholdes i huset, Danielsborg 16 – 7609 Levanger, onsdag 14.03.18 kl. 19.00.

Til behandling, vanlige årsmøtesaker samt valg. Saker til årsmøtet må være mottatt skriftlig senest 14 dager før møtedato og sendes til

Nordtun Grendehus SA ved Sturla Røiseng – Haugskottveien 7 – 7609 Levanger.

Enkel servering. VELKOMMEN!

 

STADIGE FORBEDRINGER I HUSET!

3 stk. stoltraller med plass til 30 stoler på hver tralle gjør det litt enklere med møbelhåndteringen.
Innkjøpt 12.02., montert av hedersmannen Per-Odd Gran og fylt opp med stoler 13.02. Stadige forbedringer i huset.
Takk for velvilje og god hjep til Per-Odd?!

TIMEBASERT DELTIDSJOBB HOS NORDTUN GRENDEHUS SA

Nordtun Grendehus SA søker etter en ansvarsbevisst og selvstendig person til renhold, rydding og innkjøp av forbruksmateriell.

Jobben består i å sørge for at lokalene er  godt presentable før og etter utleie/arrangementer.  Stillingen er timebasert og avlønning skjer etter innlevert timeliste. Det er en fordel om du disponerer egen bil.

Huset besitter godt, moderne renholdsutstyr, er ofte utleid og flittig i bruk. Ansettelse vil skje umiddelbart og vi imøteser din søknad snarest og senest innen 15.02.18 kl. 19.00. Har du spørsmål til stillingen ber vi om at disse legges ved søknaden som sendes pr. e-post til:

okonomi@nordtungrendehus.no

Vennlig hilsen styret for Nordtun Grendehus SA