ARRANGEMTSOVERSIKT

Her er en arrangementsoversikt i husets regi. Denne vil bli oppdatert etter hvert som nye arrangementer i regi av huset kommer til. Arrangementer merket med * vil det bli orientert nærmere om via offentliggjøring på denne websiden samt vår Facebook-side. Noen av utsendelsene vil også bli distribuert i lokalmiljøets postkasser.

Bøgdalunsj, Ytterøykylling & huset, tirsdag 07.11.17 kl. 11.00 – 13.00
Farsdagsmiddag, Thai Orkide & huset, søndag 12.11.17 kl. 13.00 – 16.00
* Bøgdaadventslunsj, huset, tirsdag 05.12.17 kl. 11.00 – 13.00
* Julemesse, utstillere & huset, lørdag 09.12.17
* Søndagsmiddag, Thai Orkide & huset, søndag 16.12.17 kl. 13.00 – 16.00
* Julefest, huset, lørdag 05.01.18
* Søndagsmiddag, Thai Orkide & huset, søndag 13.01.18 kl. 13.00 – 16.00
* Knut Yeah Dale – «Elton John Night», huset, lørdag 03.02.18
* Bøgdakaffe, huset, tirsdag 06.02.18 kl. 11.00 – 13.00
* Søndagsmiddag, Thai Orkide & huset, søndag 10.02.18 kl. 13.00 – 16.00
* Bøgdakaffe, huset, tirsdag 06.03.18 kl. 11.00 – 13.00
* Bøgdakaffe, huset, tirsdag 03.04.18 kl. 11.00 – 13.00
* 17. mai arrangement
* Bøgdakaffe, huset, tirsdag 05.06.18 kl. 11.00 – 13.00
* 90-års jubileum for Nordtun Grendehus, huset, august eller september 2018

Det tas forbehold om skrivefeil.