17.-mai 2017 – Nordtun pyntet til fest!

For første gang “i moderne historie” ble det i 2017 invitert til 17.-mai fest i grendehuset. Dette tiltaket skulle det vise seg ble veldig godt tatt imot av Mulesbyggen, og iniativtager Marit Kjønstad Buran, sammen med mange andre gode ja-mennesker, hadde virkelig lagt sin sjel og kreativitet i både forberedelser, gjennomføring og etterarbeide i forbindelse med arrangementet. Utelukkende positive tilbakemeldinger er kommet styret for øret, og vi takker Marit og alle dere andre, hver især, for et strålende arrangement!

Bildene er tatt av Hilde Stuberg, som også er en kreativ dame med stor gjennomføringsevne for huset, og styreleder Sturla Røiseng.

Sistnevnte har lovet bygda at dette vil bli en fast tradisjon, noe som vi tror Mulesbyggen vet og vil sette stor pris på.