Beplantning i steinbedene rundt storstua på Nordtun.

Vedlikeholdskomiteen i full gang med beplantning i steinbedene rundt huset. «Vedlikeholdsfrie vintergronne» små busker skal live opp rundt huset, og pent blir det.

Hilde, Tore, Jo Steinar, Per Kåre og Trond brukte kvelden (onsdag 25.05.16) til denne oppgaven, under kyndig inspeksjon av styreleder Sturla. Sistnevnte ordnet med kaffe til dugnadsgjengen, og huset takker så mye for innsatsen i kveld, til hver især????!

image image

image image

image image