Overraskende og flott oppfordring!

Kommer hjem fra jobb, titter i postkassen, og der ligger Vel-Nytt fra Haugskottveien Velforening med oppfordring til å støtte Nordtun Grendehus!’Det takker vi for, og nevner samtidig at velforeningen leide loftet til sitt årsmøte den 12.03.15, hvor de betalte 150 % mer enn hva leiekontrakten lød på?! Inspirerende, og tusen takk!