Renovering av uteområdet.

Arbeidet med å forskjønne uteområdet på Nordtun har fått en pangstart. Vedlikeholdskomiteen ved leder Jo Steinar Løvaas har på » no time» fått ryddet unna og hogd ned både kratt og mange furutrær på sørsiden av huset. Støttemuren, som pr. nå tipper litt fremover, skal tas ned og settes opp i noe mindre høyde og det har kommet  forslag om å få planert terrenget noe, slik at gjestene kan trekke ut på en triveligere uteplass, med kaffekoppen (eller hva det nå måtte være i koppen). Det harogså blitt ryddet, sanert og bortkjørt (!) masse rot og rammel fra diverse rom inne, og disse rommene kan nå benyttes til fornuftige formål. En kjempefin jobb er gjort så langt.

Fra og med den 20.04. til og med den 30.04. vil vi ha dugnadskvelder med mer rydding og småfiksing både inne og ute, så her er det anledning til å møte opp å ta i et tak.  Kaffe og kaffebrød blir det å få, så da må jo dette bare bli trivelige dugnadsstunder. Vi tror også at det blir enda mer hyggelig å være leietager av huset fra mai måned av, når vi er ferdige med disse gjøremålene.

image

image   image