Noen ord fra husets Årsmøte 2015.

Årsmøtet ble avholdt den 12.02.15, med i alt 15 stemmeberettige tilstede. Møtet ble holdt i en god tone i styreleders regi. Forslaget til vedtektsendringer ble vedtatt, regnskap 2014 og budsjett 2015 ble godkjent, uten innsigelser. Valget ble gjennomført i tråd med valgkomiteens innstilling, som da ble fasiten for det nye styret (se Styret 2015) for Nordtun Grendehus SA.

Styreleder takket av utgående styremedlemmer fra styret, Ragnhild Lynum, Jan Inge Jacobsen og Roald Stene, med gode ord og blomster og husets pedeller, Kari Norum og Per Odd Gran fikk også en veldig fortjent blomsterbukett innpakket i varme og fine ord. Kaffe og kake ble tradisjonen tro servert og flere «skrytord» ble styret tildel fra forsamlingen, for måten huset blir drevet og fremstår på. Møtet ble hevet etter 2 positive og hyggelige timer