Prisliste 2024

Foreningen Nordtun Grendehus  – 2024

Spørsmål rettes til : okonomi@nordtungrendehus.no

Alle oppgitte priser er i NOK, inklusive mva.. Bortkomne, skadede eller defekte utleieobjekter erstattes i form av reparasjon av, eller nyinnkjøp av, utleieobjekt(ene) for leietagers regning. Lokalene skal forlates i ryddig og kostet stand. Gulvvask er inkludert i leieprisene. Alle priser er å forstå som brutto leiepriser. Det kan være  at avtalt leiepris kan fravike leieprisen i oversikten nedenfor,- til det beste for leietaker.

Medlemmer har 10 % rabatt på gjeldende priser (leie av lokalet begrenset til 1 x leie pr. år).

Leietakere under 25 år må påregne tillegg for vakthold, som leveres av utleier.

Utleie avtalt år i forveien regnes som bindende på samme måte som annen utleie. Det må påregnes et gebyr (betaling deler av avtalt leiesum) alt etter hvor nærme utleiedatoen det avlyses.

Utleieprisene baseres på utleie av hele huset som inkluderer alt av inventar.

Post Foreningen Nordtun Grendehus Priser
01 Fra fredag til søndag 5 200
02 Fra fredag til lørdag 4 200
03 Fra lørdag til søndag 4 200
04 Pr. dag for fredag, lørdag eller søndag 2 400
05 Barnedåp 1 dag 2 400
06 Konfirmasjon 1 dag 2 400
07 Festsal dagtid hverdager 2000
08 Festsal kveldstid hverdag 2000
09 Fra torsdag til søndag 6000
10 Konfirmasjon / barnedåp lørdag og søndag / fredag og lørdag 3 400