Prisliste 2023

Foreningen Nordtun Grendehus  – 2023

Spørsmål rettes til : okonomi@nordtungrendehus.no

Alle oppgitte priser er i NOK, inklusive mva.. Bortkomne, skadede eller defekte utleieobjekter erstattes i form av reparasjon av, eller nyinnkjøp av, utleieobjekt(ene) for leietagers regning. Lokalene skal forlates i ryddig og kostet stand. Gulvvask er inkludert i leieprisene. Alle priser er å forstå som brutto leiepriser.

Medlemmer har 10 % rabatt på gjeldende priser (leie av lokalet begrenset til 1 x leie pr. år).

Leietakere under 25 år må påregne tillegg for vakthold, som leveres av utleier.

Utleie avtalt år i forveien regnes som bindende på samme måte som annen utleie. Det må påregnes et gebyr (betaling deler av avtalt leiesum) alt etter hvor nærme utleiedatoen det avlyses.

Utleieprisene baseres på utleie av hele huset som inkluderer alt av inventar.

Post Foreningen Nordtun Grendehus Priser
01 Fra fredag til søndag 5 000
02 Fra fredag til lørdag 4 000
03 Fra lørdag til søndag 4 000
04 Pr. dag for fredag, lørdag eller søndag 2 200
05 Barnedåp 1 dag 2 200
06 Konfirmasjon 1 dag 2 200
07 Festsal dagtid hverdager 1 800
08 Festsal kveldstid hverdag 1 800
09 Fra torsdag til søndag 5 800
10 Konfirmasjon / barnedåp lørdag og søndag / fredag og lørdag 3 200