Prisliste 2020

Nordtun Grendehus SA – 2020

Spørsmål rettes til : okonomi@nordtungrendehus.no

Alle oppgitte priser er i NOK, inklusive mva.. Bortkomne, skadede eller defekte utleieobjekter erstattes i form av reparasjon av, eller nyinnkjøp av, utleieobjekt(ene) for leietagers regning. Lokalene skal forlates i ryddig og kostet stand. Gulvvask er inkludert i leieprisene. Alle priser er å forstå som brutto leiepriser.

Medlemmer har 10 % rabatt på gjeldende priser (leie av lokalet begrenset til 1 x leie pr. år).

Leietakere under 25 år må påregne tillegg for vakthold, som leveres av utleier.

Utleie avtalt år i forveien regnes som bindende på samme måte som annen utleie. Det må påregnes et gebyr (betaling deler av avtalt leiesum) alt etter hvor nærme utleiedatoen det avlyses.

Utleieprisene baseres på utleie av hele huset som inkluderer alt av inventar.

Post Nordtun Grendehus Priser
01 Fra fredag til søndag 4 800
02 Fra fredag til lørdag 3 600
03 Fra lørdag til søndag 3 600
04 Pr. dag for fredag, lørdag eller søndag 2 000
05 Barnedåp 1 dag 2 000
06 Konfirmasjon 1 dag 2 000
07 Festsal dagtid hverdager 1 800
08 Festsal kveldstid hverdag 1 800
09 Fra torsdag til søndag 5 500
10 Konfirmasjon / barnedåp lørdag og søndag / fredag og lørdag 3 000
11 Møterom loft 500
  Inventar for leie «ut av huset» (gml.møbler)  
12 Stol pr. stk. 25
13 Bord pr. stk. 50
14
15