VELKOMMEN TIL TRIM-BINGO🙃!

PÅSKE-TRIMBINGO 🐰
Velkommen til en ny runde med trimbingo, søndag 10. april.
Valgfritt starttidspunkt mellom kl. 12 og 13:30, med bong-salg ved inngangsdøra til Nordtun grendehus. 

1 bong 30,-4 bonger 100,- 
Vi tar vipps!

Denne gangen legger vi opp til to løyper dere kan velge mellom: 
«Langløypa» (ca 3 km): Rundløype fra Nordtun, til Haugskottveien, gjennom turstien i Haugskottmarka og tilbake til Nordtun.

«Kortløypa» (ca. 1,5 km): Rundløype fra Nordtun, rundt Haugskottfeltet og tilbake til Nordtun. (Barnevogn- og rullatorvennlig 😄)

Det vil bli lagt ut kart over løypene.
Fine premier, som blant annet påskegodt, påskeegg med spennende innhold og brettspill. Det er også uttrekkspremier som trekkes mellom alle som deltar. 
Alle barn som deltar får en premie når de kommer i mål 🍭 Det blir også servert kaffe og saft på Nordtun etter trimrunden.

Ta med egen penn.
Håper på herlig påskevær 🌞

Velkommen!
Hilsen arrangementskomiteen v/ Nordtun grendehus 

INGEN APRILSPØK DETTE NEI🙃!

APRILSPØK? DETTE? Å NEI DA🙃!

01. april er hoved dato for betaling av medlemskap i Foreningen Nordtun Grendehus, noe som kan betales enten til vipps nr. 639301 eller til konto nr. 44202052778.

Vi har blitt meddelt at vi vil motta kr. 50.000- fra Olaug Hellems Legat, noe som er strålende, kort og godt🌹! Historien bak denne denne tildelingen kommer senere.

Bare så det er nevnt igjen, ingen avavsnittene ovenfor har noe som helst med aprilsnarr å gjøre😇!

1928 – MED NORDTUN MOT 100 – 2028!

For husets del så ser aktiviteten ut til å ta seg kraftig opp, og det er veldig gledelig🙃! Korps, kor, lag, foreninger og private ser i enda større grad ut nå enn tidligere, til å ha oppdaget Nordtun, så har du planer om å leie huset kan det være lurt allerede nå å se på vår bookingside og legge inn din bestilling/reservasjon.

Årsmøtet ble holdt den 17. mars, et møte helt uten kontroverser. Vi er godt fornøyde med fremdriften mtp. rehabeliteringen av huset frem mot 100-års jubileumet i 2028, men savner at ikke langt flere personer som sogner til huset støtter opp med kjøp av et medlemskap. I dag, onsdag 30.03.22 teller medlemslisten 131 personer hvorav 50 allerede har fornyet sitt medlemskap for 2022. Vi håper at alle ser verdien av å ha et fint samlingspunkt her på Mule og viser dette ved å være medlem🙃!

GRASROTANDELEN teller i dag 55 bidragsytere. TUSEN TAKK til dere og måtte dette fortsette å øke i antall! Vi får i gjennomsnitt ca. kr. 2.500- pr. mnd. gjennom denne ordnibgen, noe som betyr mye for oss🌹!

En tanke som kasserer gjør seg er at om medlemsantallet og antall bidragsytere i Grasrotandelen hadde doblet seg fra dagens nivå så ville huset ha vært selvgående mtp. faste driftskostneder! Skal tro om dette er mulig å oppnå en eller annen gang i nær fremtid?

Bøgdakaffen er igang igjen, et flott tilbud til bygda, det planlegges Trimbingo, Quiz, Loppemarked, Julemesse m.m. og selvsagt 17.-mai feiring, så det er masse å glede seg til både for små og store!

Økonomisk har vi god kontroll og har allerede nedbetalt 1/3-del av låneopptaket ifm, takprosjektet, et nytt og fint tak som skinner i vårsola😎! Neste prosjekt som er rehab. av kjøkkenet er nå i planleggingsfasen og vi har allerede avsatt kr. 100.000- øremerket dette formålet.

En fin vår ønskes til alle🌹!

TAKK TIL FAMILIEN SALTHAMMER🌹!

I forbindelse med bortgangen og bisettelsen til Olav Sverre Salthammer ønsket familien at det like kjært som blomster kunne gis en pengegave til Nordtun Grendehus. Olav Sverre var veldig glad i Nordtun og bidro med mye fin dugnadsinnsats i mange år for huset noe vi post mortem takker ydmykt for.

Datter av Olav Sverre, Berit Salthammer, skriver følgende til oss: MINNEGAVE OLAV SVERRE SALTHAMMER.
Vi valgte å gi minnegaven etter far til Nordtun for det føltes så nært og verdig å gi til noe som har betydd så mye for far i hele hans liv. 
Far har vært mye på Nordtun i forbindelse med gammeldans, teaterlag, mannsonglag, korps, bryllup, bursdagsfeiringer, bøgdakafé, julemesser og flere andre tilstelninger. 
Han var både stolt og veldig gla i bygdas storstue. 
De siste turene på vei hjem fra sykehuset og Staup helsehus kommenterte han alltid at Nordtun ble så godt ivaretatt og fikk med seg at det nye taket ble flott. 
Håper pengene kommer godt med. 
Hilsen Berit Salthammer med familie

Kondolerer til familien, varmt takk for omtanken og takk til alle givere som har bidratt med kr. 26.460- til Nordtun🌹!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus

Innkalling til ÅRSMØTE i Foreningen Nordtun Grendehus torsdag 17.03.22

Årsmøtet avholdes i storsalen i Nordtun Grendehus kl. 19.00 – 21.00. Til behandling er valg samt ordinære årsmøtesaker. Agenda vil bli lagt ut 14 dager før årsmøtedato. Eventuelle innkomne saker fra medlemmer må være skriftlig innsendt til e-postadresse: sturlar@ntebb.no senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

I føkge vedtektene er vi 4 dager for sent ute med denne innkallingen. Hvis noen har innsigelser mot denne forkortede tidsfristen må denne sendes skriftlig innen 26.02.22 til e-postadresse: sturlar@ntebb.no

Kun medlemmer har møte-/stemmerett.

VELKOMMEN!

GODT NYTT ÅR!

Nytt år, nye muligheter! Vi ønsker dere alle et godt nytt år og håper normaltilværelsen vender tilbake i større grad i 2022 enn i 2021.

2022 er FRIVILLIGHETES ÅR, noe bl.a. vi som sysler med Nordtun Grendehus nettopp bidrar med, å frivillig bruke av vår fritid til å holde huset i hevd både for lokalmiljøet, våre leietagere og ikke minst alle dere som er medlemmer og/eller støttespillere via Grasrotandelen eller på andre måter synes å sette pris på.

Nytt tak er nå nesten på plass og vil være ferdigstilt i løpet av januar måned. I felleskap har vi nå fått realisert dette prosjektet, men det er noen av våre utenbygds medlemmer som stusser over at det ikke er flere lokale medlemmer i foreningen. I fjor høst ble det distribuert en DM i postkassene lokalt hvor bl.a. medlemskap ble nevnt. Ikke ett nytt medlem ble resultatet! Vi ser virkelig fre.m til at mange flere blir medlemmer og at felleskapet vokser betraktelig. Se fanen medlemskap på vår hjemmeside så ser du hvor enkelt og uforpliktende det er å være medlem. Vi er allerede 6 personer som har fornyet/betalt medlemskapet for 2022 og det er bra for jnntekter trengs nå når kr. 766.000- er betalt for nytt tak på huset. «Mange bekker små gjør en stor å» fremdeles🙃!

Takk for at du leste dette og igjen, GODT NYTT ÅR🌹!

FERDIG, NYTT TAK PÅ NORDTUN!

Nå har vi gleden av å fortelle at både nytt tak, takrenner med løvsamlere, nedløp og nyoppusset tårn er på plass, innenfor avtalt kontraktsum, nesten🙃!

Innherred Entreprenør as har utføret en skikkelig god jobb med taket. Som tabellen under viser så er prosjektet nå finansiert og også betalt så nå gjenstår det kun å få nedbetalt banklånet🙄!

TekstBeløp NOK
Brutto kontraktsum Nytt Tak – Innherred Entreprenør766.042,50
Rehabeliteringstilskudd 2020 Levanger Kommune100.000,00
Samfunnsutbytte 2021 Sparebanken Midt-Norge as50.000,00
Ytterøykylling as35,000,00
Stofflund as5.000,00
NTE Marked as – 5 års forskudd husleie maskinrom71.120,00
Støtte Tak gaver vipps 639371 fra privatpersoner22.251,48
Sum støtte pr. 31.12.21284.351,48
+ Egenkapital280.194,02
+ Låneopptak SMN1201.497,00
Sum Støtte Nytt Tak + Egenkapital + Låneopptak766.042,50
+ ekstra faktura oppretting hovedtak 28.02.2224.081,25
Sum betalt for komplett nytt tak790.123,75

1 mnd. etter ferdigstillelse av takprosjektet kom en tilleggsfaktura på kr. 24.081,25 som omhandlet oppretting av salrygget hovedtak, men vi hadde på forhånd tatt høyde for at en budsjettsprekk kunne oppstå så vi rodde denne ekstrakostnaden vel i havn.

Vi skal i 2028 feire husets 100-årsjubileum og er nå godt igang med rehabeliteringen av huset til jubileet. På vår hjemmeside, www.nordtungrendehus.no finner du en fane som heter MEDLEMSKAP og som enkelt gir deg anledning til å kjøpe/fornye ditt medlemskap. Det kan jo være lurt å gjøre dette nå «så det ikke går i glemmeboken»! Vi ønsker oss mange flere medlemmer og det er selvsagt også anledning til å støtte takprosjektet, enten via vipps til 639371 eller til vår konto 44202052778. Stort eller lite beløp, alt hjelper🙃! Vi vil lage en liste i huset med navnene til alle som har bidratt/bidrar med støtte til takprosjektet og huset og dette inkluderer også alle medlemmer. Når takprosjektet er nedbetalt vil vi sette igang med neste prosjekt som er oppussing/fornying av kjøkkenet, men ikke før taket er nedbetalt, håper nåværende kasserer 🙄!

For styret i Foreningen Nordtun Grendehus, Tor Henry Svarvaa

TAKK TIL FAMILIEN SKAANES

I forbindelse med bortgangen og bisettelsen til Harald Johannes Skaanes ønsket familien at det like kjært som blomster kunne gis en pengegave til Nordtun Grendehus. Harald var glad i Nordtun og bidro med mye fin dugnadsinnsats i mange år for huset noe vi post mortem takker ydmykt for.

Kondolerer til familien, varmt takk for omtanken og takk til alle givere som har bidratt med ca. kr. 10.000- til nytt tak på Nordtun🌹!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus