Takk til danielsborg veglag»

Fredag kveld, 30.01.20 ble Sturla-«styreleder» og Tor Henry-«kasserer» invitert på gravøl i regi av Danielsborg Veglag v/ leder Trond Sakshaug.
Veglaget legges ned da kommunen overtar ansvaret for veien og veglaget hadde kr. 5.925- igjen på konto, et beløp de donerte til Nordtun Grendehus SA.

Vi synes dette var svært hyggelig og takket på vegne av våre 140 medlemmer for godviljen som ble vist oss.
Vi orienterte forsamlingen om hvilke kort- og langsiktige planer som er i ferd med å legges for huset og forsikret om at pengene kommer godt med!

Tusen rakk til tidligere Danielsborg Veglag, her representert ved Odd Lian, Ketil Sørheim, Tove Finne, Eskil Hammer, Oddvar Staberg, Stein Farstad,Jan Moan, Trond Sakshaug og Jan Arve Svendgård.


Tusen takk til frol sanitetsforening!

NYANSKAFFELSE TIL HUSET!

Da vår trofaste hjelper i over 30 år har blitt sliten og bar preg av mange «Reodor-Felgen-reparasjoner» ønsket vi å fornye oss med 2 nye støvsugere. Tilfeldighetene gjorde det slik at Norengros Ødegaard as hadde et supert tilbud på egnet modell så vi søkte da Frol Sanitetsforening om støtte til innkjøp av 2 stk, èn til hovedetasjen og èn til sokkeletasjen, dette for å lette på bærejobben for renholder og fordi prisen var meget gunstig. Vår søknad ble innvilget og onsdag 29.01.20 fikk vi våre 2 nye Nilfisker i hus. Fra Frol Sanitetsforening var Marit Kjønstad Buran og Grethe Smestad smilende tilstede ved utpakkingen samt vår dyktige og like smilende renholder Hanna Grønli.

Tusen takk til Frol Sanitetsforening for velviljen🌹!

Vedlikehold!

Takk til gode hjelpere og medlemmer!

Mandag 27.01. ble stolene renset. For husets del er det kjempeflott med «som-sagt-så-gjort»-mennesker, denne gang representert ved Rigmor Asperheim, Lars Frode Lund og Jørgen Grønli. Takk for innsatsen, nok en gand. Resultatet av jobben ble fint det, og sporenstreks godkjent av styreleder Sturla Røiseng op styremøtet onsdag 29.01.!

«Oppfordring til mulesbyggen»

«EN OPPFORDRING TIL MULESBYGGEN!»
(eller en betraktning fra en litt i overkant engasjert Nordtunentusiast, om du vil)

Av ca. 550 husstander som sogner til Mule er det pr. 13.06.19 8,7% av husstandene som er med og støtter opp om Nordtun Grendehus SA økonomisk i form av er personlig- eller familiemedlemskap, og svært mange av disse sørger også for å holde både huset og uteomerådet i god stand med en betydelig arbeids- og dugnadsinnsats. Uten denne positive innstillingen så hadde det selvsagt ikke vært mulig å ha et så fint samlingspunkt i bygda vår.

Jeg som skriver dette innlegget, Tor Henry Svarvaa, er kasserer i husstyret på 6.-året nå og må nok innrømme at jeg synes det er merkelig at ikke flere enn 8,7% av husstandene er betalende medlemmer i grendehuset vårt. De aller fleste jeg treffer og snakker med synes jo at Nordtun Grendehus er fint og flott å ha i bygda og da synes jeg som tidligere nevnt at det er merkelig at medlemsantallet ikke er større enn det det er pr. dato.

Jeg vet også at det er mange «som blir lei av dette maset om pengestøtte overalt», men det beløpet vi ber om i form av medlemskap for ett år, i størrelsesorden ca. 1,5 kinobillett, så det kan jo ikke være beløpsstørrelsen «som skremmer» mulesbyggen fra å støtte huset med et nærmest symbolsk beløp.

Vi har mange ønsker og uløste oppgraderinger for huset og forsøker å ta de fornuftige valgene og de oppgavene vi med dagens økonomi er i stand til å ta, først.
I løpet av neste uke blir det installert nytt varme- og klima anlegg. I den forbindelse ble det også nødvendig å fornye en god del av det elektriske anlegget, slik at dette tiltaket alene «sluker» 50% av oppsparte midler. Vi håper å tjene inn denne investeringen i form av en mer fornuftig energibruk over en 6-årsperiode.

Jeg får mange velmente forslag om hvordan vi kan rekrutere medlemmer til huset. I 2016 ble det kjørt ut flyveblad med giro lagt i postkassene, noe som førte til 20 medlemmer (14 husstander). I 20117 ble det distribuert et flyveblad med oppfordring om å kjøpe medlemskap, noe som førte til 23 medlemmer (15 husstander). I 2018 ble det oppfordret via vår hjemmeside og her på fb til å kjøpe medlemskap, noe som førte til 105 medlemmer (64 husstander). Fram til nå, i 2019 har vi 16 P-2019 (person medlemskap) og 33 F-2019 (familiemedlemskap = 2 personer), i alt 82 medlemmer.

Dette innlegget er å betrakte som et personlig innlegg og ikke et innlegg som styret i Nordtun Grendehus har bedt meg om å legge ut.
Jeg vil heller ikke svare på eventuelle kommentarer til dette innlegget da det er ment som en betraktning fra èn av mange «som tar i et tak» for grendehuset.

Oppfordringen er hermed gitt, og takk for at du orket å lese dette innlegget (som tok ca. 3 timer å få skrevet ned for en som er sterkt svaksynt og som beklager eventuelle skrivefeil).

Mvh. privatpersonen Tor Henry Svarvaa

«Nordtunkruset» – for medllemmer – 2019☕️!

For deg/dere som er eller blir medlemmer 2019, så tilbyr vi avbilet kaffekrus i porselen til kr. 75,-. Kruset er brent i ovn på 800 grader og tåler godt å vli vasket i oppvaskmaskin. Hvis du gjør kruset til ditt hverdags kaffekrus skal det godt gjøres å glemme Nordtun Grendehus og hvor på internett du finner oppdatert informasjon om oss. Hvis du besøker oss på Bøgdakaffe’n og tar med deg kruset så spanderer vi kaffen gratis ut året?!

Kruset får du kjøpt ved å enten sende en melding/ringe til 47394048, sende en e-post til post@ths55.no eller benytte VIPPS! Ved bruk av VIPPS så får vi gode rapporter som sier oss hvem kjøper er, og du vil da bli kontaktet. Henting/levering av kruset kan gjøres hos Tor Henry Svarvaa, Haugskottvegen 5B, 7609 Levanger.

Ja, og du: kaffen smaker fortreffelig med ditt nye fine Nordtunkrus!