KRONERULLING🙃!

Det er alltid behov for forbedringer i et hus som Nordtun Grendehus. Bedrifter har også oppdaget huset og som leietagere har disse noe større behov for god dekning hva wifi/nettverk, lyd og presentasjonsverktøy angår, enn det vi kan tilby pr. dato.

I løpet av neste uke vil vi oppgradere med et bedre nettverk og en enklere brukerterskel når det gjelder lyd, noe som selvsagt kommer alle leietagere tilgode🙃!

Den eneste ulempen med dette er at dette også har en kostnad og som kjent så prøver vi å spare alt vi kan til det kommende kjøkkenprosjektet. For å komme i mål med de tekniske løsningene nevnt innledningsvis, som har en kostnad på ca. kr. 10.000-, inviterer vi deg til en kronerulling via VIPPS nr. 758865 og håper du kan/vil bidra. Beløpet er selvsagt helt opp til hver enkelt å bestemme. «MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å»!

KJØKKENPROSJEKTET (oppdatrrt 26.06. og 01.07.)

Vi er nå, 14.06.22, godt i gang med planleggingen av nytt kjøkken. Leverandør er valgt ut i fra fleksibilitet, leveringsdyktighet, erfaring samt prisbildet og det er Kvik Steinkjer as som ble vårt valg. Det er nedsatt en gruppe bestående av Hilde Stuberg, Marit Kjønstad Buran, Irene Flatås, Sturla Røiseng (styreleder, bookingansvarlig og førstekontakt med leietagere siden 2012) og Tor Henry Svarvaa (økonomi siden 2012) som sammen med Anne Lise Røstad Olsen (innehaver av Kvik Steinkjer as) vil arbeide frem en løsning som huset er best tjent med.

KRITERIER FOR ARBEIDSGRUPPEN.

Kjøkkenet skal utformes som et ANRETNINGSKJØKKEN med god, praktisk og hensiktsmessig benk- og oppbevaringsplass for alt som brukes til mat og drikkeservering. Om kjøkkenet skulle utformes som et fullverdig kjøkken for matlaging fra grunnen av så stilles det meget strenge krav fra mattilsynet samt at investerings- og driftskostnadene vil bli alt for høye, både med tanke på at huset drives av frivilligheten og at hvermannsen skal ha råd til å leie huset. I løpet ev de 10 siste årene så har det sjelden vært etterspørsel om fullverdig kjøkken. Leietagere er flinke til å bruke huset slik det fremstår i dag og det er så å si kun hyggelige tilbakemeldinger å få🙃!

Neste planleggingsmøte er den 23.06. Vedlikeholdgruppens leder Terje Alstad er også trukket inn i kjøkkengruppen. Tanken pr. nå er å få et nytt kjøkken på plass innen årets utløp.

Den 23.06. ble møte 2 holdt med en god del endringer fra 1. planløsning. Hide og Irene kom med flere gode innspill. Anne Lise fra Kvik Steinkjer as er en tålmodig og kreativ sjel og vil snart komme med et nytt, og kanskje endelig tilbud/planløsning. Vi venter i spenning! Marit var forhindret fra å delta på dette møtet.

Den 01.07.22 kom revidert planløsning og pristilbud på kr. 341.410-. Dette tilsier at prosjektet vil havne på +/- kr. 600.000- hvor vi pr. dato har kr. 250.000- i egenkapital så nå starter vi med å få fullfinansiert prosjekt kjøkken.

🇳🇴DAGEN FØR DAGEN🇳🇴!

I skrivende stund settes bord og benker ut og forberedelsene til 17. mai er snart unnagjort. I forrige uke ble vårrengjøringen innomhus utført samt at vårdugnaden rundt huset også olutselig var ordnet av Pee Kåre Brenne, Jo Steinar Løvås, Terje Alstad, Tore Svein Karlsen og Hilde Stuberg. Vet ikke helt hvordan trivselen i bygda og på Nordtun hadde vært uten frivilligheten, så tusen takk for innsatsen til alle dere som bruker mye av fritiden deres for at vi andre skal trives her på Mule. VELKOMMEN TIL 17. MAI-FEIRING 🇳🇴 HURRA 🇳🇴

HYGGELIG MELDING TIL HUSET🙃!

Hei,

Jeg viser til tidligere informasjon vedr. Oddlaug Hellems legat. Undertegnede er forretningsfører for Oddlaug Hellems legat. Oddlaug Hellems legat er besluttet avviklet. Den 22. februar fattet styret i Oddlaug Hellems legat vedtak om at legatets resterende midler tildeles Foreningen Nordtun grendehus.

T.o. Vi har i dag overført kr. 50.920,06,- til deres konto.

Med hilsen

Ida Børseth Fostad

Advokat MNA

Levangeradvokatene ANS

VELKOMMEN TIL TRIM-BINGO🙃!

PÅSKE-TRIMBINGO 🐰
Velkommen til en ny runde med trimbingo, søndag 10. april.
Valgfritt starttidspunkt mellom kl. 12 og 13:30, med bong-salg ved inngangsdøra til Nordtun grendehus. 

1 bong 30,-4 bonger 100,- 
Vi tar vipps!

Denne gangen legger vi opp til to løyper dere kan velge mellom: 
«Langløypa» (ca 3 km): Rundløype fra Nordtun, til Haugskottveien, gjennom turstien i Haugskottmarka og tilbake til Nordtun.

«Kortløypa» (ca. 1,5 km): Rundløype fra Nordtun, rundt Haugskottfeltet og tilbake til Nordtun. (Barnevogn- og rullatorvennlig 😄)

Det vil bli lagt ut kart over løypene.
Fine premier, som blant annet påskegodt, påskeegg med spennende innhold og brettspill. Det er også uttrekkspremier som trekkes mellom alle som deltar. 
Alle barn som deltar får en premie når de kommer i mål 🍭 Det blir også servert kaffe og saft på Nordtun etter trimrunden.

Ta med egen penn.
Håper på herlig påskevær 🌞

Velkommen!
Hilsen arrangementskomiteen v/ Nordtun grendehus 

INGEN APRILSPØK DETTE NEI🙃!

APRILSPØK? DETTE? Å NEI DA🙃!

01. april er hoved dato for betaling av medlemskap i Foreningen Nordtun Grendehus, noe som kan betales enten til vipps nr. 639301 eller til konto nr. 44202052778.

Vi har blitt meddelt at vi vil motta kr. 50.000- fra Olaug Hellems Legat, noe som er strålende, kort og godt🌹! Historien bak denne denne tildelingen kommer senere.

Bare så det er nevnt igjen, ingen avavsnittene ovenfor har noe som helst med aprilsnarr å gjøre😇!

1928 – MED NORDTUN MOT 100 – 2028!

For husets del så ser aktiviteten ut til å ta seg kraftig opp, og det er veldig gledelig🙃! Korps, kor, lag, foreninger og private ser i enda større grad ut nå enn tidligere, til å ha oppdaget Nordtun, så har du planer om å leie huset kan det være lurt allerede nå å se på vår bookingside og legge inn din bestilling/reservasjon.

Årsmøtet ble holdt den 17. mars, et møte helt uten kontroverser. Vi er godt fornøyde med fremdriften mtp. rehabeliteringen av huset frem mot 100-års jubileumet i 2028, men savner at ikke langt flere personer som sogner til huset støtter opp med kjøp av et medlemskap. I dag, onsdag 30.03.22 teller medlemslisten 131 personer hvorav 50 allerede har fornyet sitt medlemskap for 2022. Vi håper at alle ser verdien av å ha et fint samlingspunkt her på Mule og viser dette ved å være medlem🙃!

GRASROTANDELEN teller i dag 55 bidragsytere. TUSEN TAKK til dere og måtte dette fortsette å øke i antall! Vi får i gjennomsnitt ca. kr. 2.500- pr. mnd. gjennom denne ordnibgen, noe som betyr mye for oss🌹!

En tanke som kasserer gjør seg er at om medlemsantallet og antall bidragsytere i Grasrotandelen hadde doblet seg fra dagens nivå så ville huset ha vært selvgående mtp. faste driftskostneder! Skal tro om dette er mulig å oppnå en eller annen gang i nær fremtid?

Bøgdakaffen er igang igjen, et flott tilbud til bygda, det planlegges Trimbingo, Quiz, Loppemarked, Julemesse m.m. og selvsagt 17.-mai feiring, så det er masse å glede seg til både for små og store!

Økonomisk har vi god kontroll og har allerede nedbetalt 1/3-del av låneopptaket ifm, takprosjektet, et nytt og fint tak som skinner i vårsola😎! Neste prosjekt som er rehab. av kjøkkenet er nå i planleggingsfasen og vi har allerede avsatt kr. 100.000- øremerket dette formålet.

En fin vår ønskes til alle🌹!

TAKK TIL FAMILIEN SALTHAMMER🌹!

I forbindelse med bortgangen og bisettelsen til Olav Sverre Salthammer ønsket familien at det like kjært som blomster kunne gis en pengegave til Nordtun Grendehus. Olav Sverre var veldig glad i Nordtun og bidro med mye fin dugnadsinnsats i mange år for huset noe vi post mortem takker ydmykt for.

Datter av Olav Sverre, Berit Salthammer, skriver følgende til oss: MINNEGAVE OLAV SVERRE SALTHAMMER.
Vi valgte å gi minnegaven etter far til Nordtun for det føltes så nært og verdig å gi til noe som har betydd så mye for far i hele hans liv. 
Far har vært mye på Nordtun i forbindelse med gammeldans, teaterlag, mannsonglag, korps, bryllup, bursdagsfeiringer, bøgdakafé, julemesser og flere andre tilstelninger. 
Han var både stolt og veldig gla i bygdas storstue. 
De siste turene på vei hjem fra sykehuset og Staup helsehus kommenterte han alltid at Nordtun ble så godt ivaretatt og fikk med seg at det nye taket ble flott. 
Håper pengene kommer godt med. 
Hilsen Berit Salthammer med familie

Kondolerer til familien, varmt takk for omtanken og takk til alle givere som har bidratt med kr. 26.460- til Nordtun🌹!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus