Ny organisasjonsform for nordtun grendehus.

I styremøte mandag 07.09.20 ble det bestemt at styret vil endre organisasjonsform for huset fra dagens SA (samvirkeforetak) til Forening. Denne endringen vil medføre at huset meldes inn i Frivillighetsregisteret, noe som gir oss anledning til å søke om momskompensasjon, bli Grasrotmiddelmottaker, søke om Covid-19 midler samt en rekke andre offentlige støtteordninger via Lotteritilsynet. Å være organisert slik vi er nå, som et SA, fratar oss alle nevnte ordninger og er da uhensiktsmessig for huset.

Styret vil med bakgrunn i overnevnte innkalle til Ekstraordinært Årsmøte tirsdag 13.10.20 for våre medlemmer, noe som vil bli kunngjort senere i september 2020. Vi må følge alle formelle prosedyrer og derfor tar denne prosessen noe tid.

Medlemskapet i huset gjelder selvsagt både før og etter Årsmøtet den 13.10.20. Det er kun medlemmer som har møte- og stemmerett. Medlemsoversikt finner du øverst på denne siden.

En oppdatering fra huset 03.07.20

Vi er i dag 114 medlemmer og i juni måned ble det kun kjøpt ett nytt medlemskap. Vi håper fortsatt på at langt flere Mulesbygg vil bidra ved å enten beytte vipps nr. 79736 eller bank-kontonummer 44202052778. Vi trenger hjelp til å nå våre mål for huset både på kort og lang sikt og likviditeten på driftskontoen er «på felgen» nå i starten av juli måned

Vi jobber ufortrødent videre med å styrke egenkapitalen vår med tanke på vårt renoveringsprosjekt av huset og fikk innvilget kr. 100.000,- av Levanger kommune i rehabeliteringstilskudd adressert til overnevnte formål, noe vi er svært glade for og takker kommunen så mye for.

Vi ønsker dere alle en god sommer og håper vi kan sees igjen til høsten!

EN STATUSOPPDATERING FRA NORDTUN!

Økonomisk berget vi også i mai måned, uten bruk av midler fra husets sparekonto. Pr. 28.05.20 er vi 109 medlemmer, og det er takket være disse «huset holder seg flytende» uten bruk av overnevnte sparekonto. Nevnte konto har vi en idè om at skal vokse seg så stor som mulig slik at et eventuelt låneopptak blir håmdterbart etter at den planlagte rehabeliteringen av huset er gjennomført.

Som tidligere nevnt er vi nå 109 medlemmer i grendehuset, eller sagt på en annen måte: dette er drøyt 50 hustander av ca. 450 hustander som sogner til huset. Et annet eksempel er vegen denne skribenten bor i, som består av ca. 54 hustander hvorav fem – 5 – er medlemmer av Nordtun Grendehus SA. Et par av våre medlemmer som er Trondhjemere og bor i Trondheim spurte nylig om interessen blandt Mulesbyggen virkelig ikke er større enn dette, for å ivareta og utvikle grendehuset? «At dåkker som heill på me herre orke!».
Joda, det jobbes godt føler vi selv, fortsatt, da vi tross alt er en positiv gjeng «i sittende styre & stell» som har troen på at et et levende og aktivt grendehus er et fint aktivum å ha i bygda. Nå når pandemien ser ut til å sakte men sikkert (forhåpentligvis) slipper taket, så kommer det så smått inn leiebestillinger igjen, og det trengs da vi har tapt ca. kr. 67-000- i leiekontrakter siden starten av mars 2020.

HVORFOR HAR DERE IKKE SØKT MYNDIGHETENE OM CORONATILSKUDD SLIK ANDRE BEDRIFTER GJØR OG FÅR?
Jo, det er fordi det offentlige i 2013 krevde at alle grendehus heretter skulle ha organisasjonsformen SA (samvirkeforetak). For å komme i betraktning som mottager av diverse tilskudsordninger i disse coronatider så må vi være registrert i noe som heter «Frivillighetsregisteret». Et SA kan ikke være medlem i dette registeret grunnet at vi er organisert som, netopp,et samvirkeforetak, ikke sant! Det finnes derfor ingen offentlige «coronastøtteordninger» for grende- eller samfunshus ennå. Enkelt skal det være……tja…..

Vi, sikkert blandt mange andre, ble i en tilsendt e-post fra Sparebankfondet bedt om å søke på midler da de skulle fordele kr. 200 mil. til lokale samfunsnyttige formål. Her ble vi tilgodesett med kr. 0-. «Dere må gjerne søke igjen til høsten». Javel, ok det!

OM SPILLEMIDDELSØKNADEN. Av kommunen ble vi i år satt opp som tredjeprioritert søker. Det positive med dette er at søknaden da er godkjent av Levanger kommune og vil så bli behandlet av fylkeskommunen. Det skal vel mye til at vi blir tildelt spillemidler i år, men søknaden vil nå enkelt kunne fornyes og da har vi et berettiget håp om å vinne frem i 2021/22, Dette er midler vi er avhengige av for å få realisert rehabeliterimgen av huset, så som nytt tak, kjøkken, vinduer og sanitæranlegg.

Vi søker også om rehabeliteringstilskudd for grendehus via Levanger kommune med søknadsfrist 15.06.20 samt at vi vil søke om midler fra ENOVA og andre, så som du kanskje skjønner så er vi ganske aktive og har nok «å henge fingrene i for tiden».

VI TRENGER MANGE FLERE MEDLEMMER FRA BYGDA FOR Å VISE AT HUSET BETYR NOE, BÅDE FOR OG FRA BYGDA, UTFLYTTA MULESBYGG, LEVANGSBYGG, VERDALINGER OG ANDRE! Se og trykk på fanen MEDLEMSKAP 2020 øverst på siden og kjøp medlemskapet ditt du også!


Årsmøtet 04.03.20

Årsmøtet ble avholdt etter planen onsdag 04.03.20, «kun få dagerfør verden stoppet opp»! Fra protokollen kan du se resultatene fra årsmøtet. Her vil du også kunne lese at det arbeides med planer for en betydelig rehabelitering av huset, et arbeide som er godt i gang mtp. tilbuds- og sølnads prosesser. Som du kanskje skjønner så er vi optimistiske og ambisiøse på egne, medlemmer og husets vegne og «håper du vil være med pss på reisen» ved å kjøpe medlemskap 2020. Tidsperspektivet for rehbeliteringsplanene er noe uviss men det jobbes godt føler vi, med positiv fremdrift dag for dag🙃! Les protokollen, kos deg og ta godt vare på deg selv og dine🌹!

Protokoll i PDF: http://nordtungrendehus.no/wp-content/uploads/2020/02/2019-Protokoll-med-underskrift-Årsmøte-Nordtun-4.3.20.pdf

Nordtun «i disse tider»!

Vi følger selvsagt kommunen og myndighetenes pålegg og råd. Alle leiekontrakter for mars, april og mai er kansellert grunnet den merkelige tiden vi nå alle opplever og for husets del betyr det at inntektene uteblir mens de faste fortsetter å løpe. Vi har foreløpig kontroll men over tid kan vi nok oppleve situasjonen som utfordrene. En fin måte å bidra til huset på er å kjøpe et personlig- eller familiemedlemskap. I 2019 hadde vi 140 medlemmer så vi satser på minst 200 medlemmer i 2020! Vi håper alle fornyer sitt medlemskap og ønsker nye medlemmer velkommen! Personlig medlemskap koster kr 250-, mens et familiemedlemskap koster kr 450- og kan kjøpes via VIPPS til nr. 79736 eller betales til vår konto 44202052778 (skriv navnet ditt i feltet for melding).

ALLE ARRANGEMENTER ER UTSATT PÅ UBESTEMT TID OG VIL BLI KUNNGJORT PÅ DENNE SIDEN SAMT FB NÅR DE ER IGANG IGJEN.

FEIT-TIRSDAG!

VELKOMMEN TIL FEIT-TIRSDAGSMIDDAG PÅ NORDTUN TIRSDAG 25.02.20 KL. 15.00 – 18.00!God mat, hyggelig samvær, litt underholdning samt loddsalg.Vi sees i storstua vår på Mule tirsdag 25.02.!VELKOMMEN TIL HVER ISÆR!

Tiltakslyst og energi!

TILTAKSLYST OG ENERGI ER IKKE MANGELVARE hos Hilde Stuberg. På tre dager er nå handicap-toalettet nyoppusset og bedre tilrettelagt enn noen gang! Olav Duun ser ut til å stortrives, og det er jo ikke så rart!
Bildene fra «før og etter» taler sitt tydelige språk, ikke sant🙃! Nok en gang Hilde: TUSEN TAKK FOR OMTANKEN OG INNSATSEN🌹!

Kaos i huset»

STORFINT BESØK FRA TRONDHJÆM I BY!N PÅ NORDTUN I HELGA MED GRATISKONSERT AV DET LIVATE SLAGET! DETTE BLIR GARANTERT LÆNE KAOS!

Strindens promenadeorchester er en gjeng blåseglade mennesker med høyt tempo og energi!
Musikken de spiller er dixieland stil og har sine røtter i New Orleans.
De lever av å glede både små og store med en fantastisk sjarm og glede for musikken de fremfører for publikum.

Knauskoret er en ett småkor med utspring fra de to hovedkorene for Studentersamfundet.
Det er en gruppe sjarmerende sangere som covrer artister verden rundt med sin egen vri.
Solosang, beatboxing og dace moves kommer godt frem i korets fremtredner.

Snaustrinda spellemannslag er en gruppe musikere som setter fokus på den norske kulturarven i folkemusikk.
Her kommer det felespill, trekkspilldans og hallingspark.