ÅRSMØTEINNKALLING 30.03.23.

Årsmøtet avholdes i storsalen på Nordtun den 30.03.23 kl. 19.00. Forslag til saker på årsmøtet må inn senest 14 dager før årsmøtet. Ellers behandles vanlige årsmøtesaker. Fullstendig saksliste legges ut på vår hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

SMARTKLOKKEVINNERE!

FORENINGEN NORDTUN GRENDEHUS

4 SMartKlokkeVinnere er nå trukket ut og ved å lete litt her og der skal det være mulig å finne ut hvem av våre medlemmer som har vunnet. Juni og julis vinnere er nevnt tidligere men det er ikke vinnere for august og september, så da er det bare å lete🙃! De heldige kan melde seg på vår fb-side så avtales henting av premiene.

ET HUS FOR MANGFOLD

ET HUS FOR MANGFOLD.

Fredag 07.10. var det Minnestund for Martin Stavrum, etter familiens ønske på Nordtun, hvor familien uttaler at huset var helt riktig sted å minnes familiens nestor. Minnegaven på kr. 35.000- gikk til huset og er kjærkommen for huset og vil bli brukt ifm. fornyelsen av kjøkkenet, et prosjekt som settes igang i uke 3, 2023. Tusen takk til familien Stavrum og alle givere🌹.

Lørdag 08.10. ble det arrangert overraskelsesselskap for Janne C. H. Bjørnmelens 50-års dag, en veldig hyggelig seanse i følge jubilanten🌹!

Mandag 10.10. inntok bandet SHWUNG huset for øving, et dyktig coverband som bruker huset titt og ofte til sine øvelser. ADVARSEL; se ikke bort fra at bandet spiller opp til fest den 21.01.23 på Nordtun! Se heller ikke bort fra at medlemmer av huset får noen fordeler i denne forbindelse!?! Kryptisk, vel, mere info kommer om ikke lenge🙃!

Onsdag 12.10. er det BØGDAKAFFE kl. 11.00 – 12.30, ei fin hyggestund med Marit, Hilde, Arild og Tore som det perfekte vertskap, så VELKOMMEN!

Samme dag kl. 13.30 er det norskundervisning for ansatte hos Ytterøykylling/Gourman, mao. blir huset plutselig Skolestue!

MANGFOLD, HYGGE, NYTTEVERDI = NORDTUN GRENDEHUS

BØGDAKAFFE ONSDAG 12.10.22

BØGDAKAFFE I HØSTFERIEN!

Vår trofaste medlemskvartett, Marit, Hilde, Tore og Arild inviterer til BØGDAKAFFE onsdag 12.10. kl. 11.00 – 12.30 Mimring, latter og hygge er noe vi alle kan trenge en smak av i disse tider, så vi treffes vel i storstua?

Vil på forhånd takke overnevnte kvartett for at BØGDAKFFEN har blitt et fint tilskudd i bygda, for uten dere og huset – ingen BØGDAFFE. Dere skal vite at vi er mange som setter stor pris på dere!

VELKOMMEN HVER ISÆR TIL BØGDAKAFFE!

INVITASJON TIL KREATIVITET

TIL LOKALE KREATIVE ILDSJELER!

På adresse Danielsborg 16 står det et grendehus som kan benyttes til svært mange formål. Er det noen der ute som går i tanker om å starte;

Blandakor, Damekor, Mannskor, Orkester/Band, Revy-/Teaterlag, Velforeningsmøter, Annet? Ta kontakt med oss så får vi helt sikkert til en fin ordning med bruk av huset, både til møter, øvelser og forestillinger.

TAKKET VÆRE «FLOKKEN»……

16 Bryllupparr., 2 Bøgdalunsjer, 1 Minnestund, 17.-mai arr.,, 3 Trimbingoer, 3 Konfirmasjoner, 1 Korkonsert, 1 Korpskonsert, 4 Bursdagsfeiringer, 2 Firmafester, 1 Bedriftsmøte, 1 Offentlig dansefest, samt 1 uke som Kommandosentral HV12, 3 Årsmøter mm.

Dette er bruken av huset fra tampen av februar i år til og med 01. oktober og forteller at huset fyller utrolig mange, og forskjellige behov. Takket være FRIVILLIGHETEN, Takket være våre 110 pr. 26.09. betalende MEDLEMMER. Takket være 73 spillere som bidrar via GRASROTANDELEN. Takket være Ytterøykylling/Gourman, Stofflund og Levanger Kommunes rehab. av samfunnshus. Takket være……flere utsendte søknader til næringsliv og foreninger som vi håper blir positivt mottatt.

«Når vi løfter i flokk» så får vi til mye, sammen! Alle dere som er nevnt i dette innlegget skal ha all slags takk for at dere ser verdien av «å være med i flokken»🌹, for uten dere ville det ha stått dårlig til med driften og utviklingen av huset.

Vi står nå foran en spennende høst og vinter med Bøgdalunsjer, Julemesse, Juletrefest, generell utleievirksomhet og nok et stort løft for huset j form av kjøkkenrehabelitering mm.. Synes vel at de i organisasjonen som bidrar med mange forskjellige arbeidsoppgaver, fortjener en klapp på skulderen🌹🙃!

Mvh. for styret v/ Tor Henry.

OBS! LITT OM «DETTE OG HINT»! OBS!

NYTT KJØKKEN – FREMDRIFT.

Vi forskyver selve gjennomføringen av dette fra november i år til uke 3 – 8 i 2023 . Dette vil si at leietakere i denne perioden ikke kan regne med å få brukt kjøkkenet. Det aller meste av kjøkkeninnredningen kommer den 13.09. og vil bli lagret til vi er ferdig med oppussingen av kjøkkenrommet. Her vil det bli en god del arbeide i form av egeninnsats og styret ble derfor enige om å forskyve prosjektet til nyåret da tidsrommet passer bedre for det dugnadsarbeide som kreves. Samtidig vil vi få bedre tid til å få finansiert hele prosjektet.

FINANSIERING NYTT KJØKKEN.

Pr. 10.09. har vi kr. 250.000- i egenkapital. I tillegg har vi fått kr. 110.000- i rehabeliteringstilskudd fra Levanger Kommune. HV12 leide huset til kommandosentral nå i september, noe som ga oss en inntekt på kr. 30.000-. Ytterøykylling/Gourman har tegnet en avtale med oss i 38 onsdager og bruker huset som skole til norskopplæring av ansatte. Leieinntekten her er kr. 20.000- og de bidrar i tillegg med kr. 30.000- til kjøkkenprosjektet. GRASROTANDELEN (hurra, 73 spillere) har så langt i år gitt oss kr. 23.500-, som er et strålende resultat. Summert er dette kr. 463.500-. Endel uavklarte kostnader ifm. selve oppussingen av kjøkkenrommrt gjør at vi antar at totalkostnadene vil beløpe seg til +/- kr. 600.000-, så vi vil fortsette å sende søknader om støtte til bedrifter og andre. Vi håper også på din støtte fremover og det kan du gjøre ved å søke opp Nordtun Grendehus (vipps nr. 639225) i VIPPS og betale til kategorien Støtte Til Nytt Kjøkken, og husk st alle beløp hjelper, lite eller stort. Har du ikke vipps kan du betale til vårt kontonummer 44202052778 i Sparebank 1 MidtNorge.

MEDLEMSKAP

Av 145 navn på medlemslisten har 108 betalt kontigenten for 2022. Håpet er at alle betaler og som alltid ønsker vi oss mange flere medlemmer. Du betaler kr. 250- til vipps nr. 639225, kategori Medlemskap eller til kontonummer 44202052778. Står navnet ditt på medlemslisten uavkrysset for 2022 vil du bli slettet fra listen om du ikke har betalt innen 01.10.22

ARRANGEMENTER

BØGDAKAFFEN er tilbake ONSDAG 12.10. kl. 11.00 – 12.30. samt i november, hvor dato ikke er fastsatt enda. Det vil også bli arrangert Trim-Bingo, Julemesse og Juletrefest, og her vil vi komme tilbake til datoer og tidspunkter, så følg med🙃!

Vil også nevne at huset har fått nytt og mye kraftigere wifi nettverk samt en god oppgredering av lydanlegget som gjør at dette nå er enkelt å betjene, selv for legfolk!

Styret ønsker dere alle en fin høst og takker så langt for støtten til alle medlemmer og bidragsytere.

For styret, Tor Henry, som beklger for eventuelle skrivefeil.