God og fredfull jul!

Vi vil få ønske dere alle ei riktig god og fredfull jul og samtidig få takke våre (til nå) 132 medlemmer for støtten i 2020. Takk også til dere som støtter oss med covid-19 midler. Det er 32 personer samt Ytterøykylling as som i alt har bidratt med kr. 16.200-, noe som betyr mye for huset i disse tider.

Om du tar deg tid i jula og leser litt her på vår webside, så ser du flere måter du kan bidra på, med så som Medlemskap, Grasrotandelen og andre former for å kunne støtte huset. Utleiekalenderen står, kanskje naturlig nok, tom for de fire første månedene i 2021, så vi trenger nok alle de økonomuske bidrag vi kan få, små som store, fra dere🙃!

Som et fint og historisk innblikk i huset kan du nedenfor lese den fine 90-års jubileumstalen som Marit Kjønstad Buran skrev og fremførte ved husets 90-års feiring i 2018. Nok en gang, God Jul fra oss i styret for Foreningen Nordtun Grendehus🌹!

…..og medlem Ann Karin Sliper ble den heldige vinneren av 1 stk. Peachtree Audio DeepbleSKY! Vi GRATULERER🌹🙃! JulEnissenS gave til foreningen nordtun grendehus!

Nå tror jeg virkelig på at julenissen finnes! Ned gjennom pipa i en vanvittig fart kom nissen, i dag allerede, onsdag 16.12.20! «Hau hau hau! Hi e shtøggtravelt! Ska innom aill i hop no førri julafta så hen e de bærre tia å stoinna, så hen e e ein pakke te foreninga fra mæ! Ønske dåkk ei aildeles strålanes jul……» opp gjennom pipa, og borte vekk var nissen! Med andre ord, for den som fortsatt måtte være i tvil om nissens eksistens, så håper jeg denne tvilen nå er ryddet av veien, basta!

Måtte jo åpne pakken gitt til Foreningen Nordtun Grendehus siden nissen leverte denne hjem til meg, og se på bildene og brukermanualen i lenken nedenfor! Et meget godt stereo wifi musikkanlegg i kompakt og plasseringsvennlig utførelse og som formidler meget god lyd på alle volumnivåer. Anlegget har en verdi på kr. 6.000- og en av dere som i løpet av 2020 har kjøpt medlemskap i Nordtun Grendehus innen den 30.12.20 vil bli den lykkelige eier av anlegget! Trekning vil skje på nyttårsaften , så hvis du finner navnet ditt under fanen Medlemskap 2020 på websiden vår innen og i løpet av 30.12.20 så kan nettopp du bli den heldige vinneren! Vinnernavnet vil bli presentert på denne siden nyttårsaften! Ja, glemte nesten å nevne at dette innlegget er skrevet av julenissen🙃🎶!

Her er BRUKERMANUALEN som forklarer alt om dette fine produktet!

Nå kan du støtte oss kostnadsfritt via grasrotandelen!

Fra og med 08.12.20 kan du som er bruker av Norsk Tipping støtte oss via Grasrotandelen, noe som genererer 7 % av ditt innsatsbeløp til huset! Når du tipper er det bare å oppgi/søke på vårt org.nr. 925 909 718 og vi mottar din støtte uten noen ekstra kostnad for deg. Denne skribenten leverte 1 x 5-ukers Lotto- + 1 x 5-ukers Vikinglotto-kupong noe som da betyr kr. 38,50 i støtte til huset fra Norsk Tipping. Hvis mange av dere velger Foreningen Nordtun Grendehus som Grasrotandelmottaker kan dette gi oss en kjærkommen støtte til drift og utvikling av storstua på Mule🙃! Kom igjen, bli med på laget du også🌹!

Ny og enklere vippsPortal.

Når vi nå er omorganisert fra samvirkeforetak til forening har vi blitt en ny juridisk virksomhet, som det så fint heter, og har da også fått både nytt organisasjonsnummer, 925 909 718 og nytt VIPPS portal nummer som er 639225. Tilfeldigvis så endret også VIPPS sin egen portal og avviklet VIPPS GO-systemet som vi tidligere benyttet. Vi har derfor fått laget en ny VIPPS-løsning som er delt inn i kategorier og hvor du må fylle inn beløpene selv. Når du søler og skal betale til 639225 så trykker du på Nordtun Grendehus og en liste over våre kategorier dukker opp. Trykk så på rett kategori og vipps i vei🙃!

Om du ønsker å vippse direkte til en kategori kan du enkelt gjøre dette ved å søke opp følgende nummer; Medlemskap 639301 – Bøgdakaffe/lunsj 639304 – Spesifike arr. 639306 – Leiefaktura 639307 – Covid-19 støtte 639368 – Gave 639371. Systemet er inndelt på denne måten for at regnskap enkrlt kan se hva du har kjøpt og føre beløpet til riktig internkonto.

Det er også foretatt noen få tekstendringer under fanen Medlemskap 2020 på vår webside www.nordtungrendehus.no som er i tråd med våre vedtekter og som vi håper er mulig å forstå🙃!

Ta gjerne en titt både på web og VIPPS, og joda, vi ønsker oss mange flere medlemmer enn de 129 vi er pr, 30.11.20.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte samt Omorganisering og fremdrift pr. 29.10.20

Prosessen med endring av organisasjonsform går fint, og den 29.10.20 sto følgende å lese hos Brønnøysundregistrene;

https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20200000969024&sokeverdi=913059247&spraak=nb

Nå gjenstår neste ekstraordinære årsmøte som skal ta stilling til samvirkeforetakets avviklingsregnskap. Dette blir da den eneste saken på møtet, så da gjør vi det slik;

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TORSDAG 10.12.20 KL. 19.00 I NORDTUN GRENDEHUS. Sak til behandling er godkjenning av avviklingsregnskap for Nordtun Grendehus SA.

Bildet er tatt en strålende dag, fredag den 30.10.20

Foreningen Nordtun Grendehus er stiftet – hvorfor & hvordan?

I årsmøtet tirsdag 13,10,.20 ble Foreningen Nordtun Grendehus stiftet. Foreningen trer inn i det øyeblikket Nordtun Grendehus SA slettes fra Brønnøysundregistrene, noe vi håper vil skje før årsskiftet. I 2012/-13 ble vi pålagt av offentlig myndighet å registrere oss som et SA (samvirkeforetak) med begrunnelse i at organisasjonsformen AL (andelslag), som den gang var vår organisasjonsform, skulle opphøre. Denne organisasjonsformen, SA, ble vi klar over at ikke egner seg for vår intensjon med drift av, og hensikt med ivaretagelse av et samfunnshus. I 2020 skulle vi orientere oss om momskompensasjonsordningen i forbindelse med en større, planlagt rehabelitering av huset, samt å lære oss reglementet ved deltagelse i Grasrotandelen via Norsk Tipping og Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å kunne søke, blandt annet om momskompensasjon, må en være registrert i Frivillighetsregisteret. Et SA får ikke registret seg i Frivillighetsregisteret, men det får en forening gjort slik at dette er årsaken til at vi nå har endret organisasjonsform til en forening. Senere på året ble det også kunngjort at virksomheter som er registrert i Frivillighetsregiateret kunne søke på myndighetenes Covid-19 krisepakker, noe vi vil søke om grunnet tapte arrangements- og utleieinntekter.

Da vi startet prosessen med endring av organisasjonsform til en mer hensiktsmessig organisasjonsform, for oss som kun er basert på ulønnet frivillighetsarbeide, fikk vi henvendelser fra fire andre samfunnshus i lignende situasjon som vår. Vi deler derfor våre erfaringer her og håper dette kan være til hjelp også for andre. Nedenfor finner du protokoll (innsendt den 26.10.20) fra årsmøtet, stiftelsesdokumenter og vedtekter for foreningen Nordtun Grendehus . Den 26.10.20 ble protokollen innsendt på nytt til Brønnøysundregistrene, nå også med opplysninger om hvor årsmøtet ble avholdt og at årsmøteinnkallingen ble godkjent av årsmøtet. Den 29.10.20 kunngjør så Brønnøysundregistrene oppløsning av samvirkeforetaket med 6 ukers kreditorvarsel. Den 29.10.20 ble det lagt ut innkalling til ekstraordunært årsmøte som avholdes den 10.12.20 med 1 sak på dagsorden: Godkjenning av avviklingsregnskap for samvirkeforetaket.

Den 04.11.20 er endringen av organisasjonsform godkjent av Brønnøysundregistrene og Foreningen Nordtun Grendehus er nå registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, med vårt nye organisasjonsnummer som er 925 909 718. Vi erfarte at det kan lønne seg å velge riktig kategori/underkategori før registreringen gjøres. Vi hører hjemme i hovedkategori 6 – Bolig- og lokalmiljø. Her kan du velge blandt flere underkategorier, og ønsker du at foreningen skal kunne ta del i Grasrotandelen så velger du underkategori 100 -Lokalsamfunnsutvikling. Vi fant også ganske fort ut at ved tildelingen av nytt organisasjonsnummer så må en opprette et nytt kundeforhold til bank samt betalingstjenester som f.eks. VIPPS.

Den 17.11.20 ble ny Nettbank Bedrift godkjent og tatt i bruk. Den 19.11.20 ble ny Vipps portal med nr. 639225 tatt i bruk. Den 23.11.20 ble endringen fra kategori 6200 til kategori 6100 godkjent. Den 25.11.20 ble melding om endring i forbindelse med deltagelse i Grasrotandelen avkrysset og innsendt og den 07.12.20 ble dette godkjent slik at vi nå er deltager i Grasrotandelen. Den 30.11.20 ble det sendt varsel til Statens Kartverk om at eiendommen Danielsborg 16 har fått ny juridisk virksomhet som eier av eiendommen med vårt organisasjonsnummer 925909718. Den 10.12.20 ble avviklingsregnskapet for Nordtun Grendehus SA godkjent i ekstraordinært årsmøte og den 11.12.20 ble protokoll fra årsmøtet sendt Brønnøysundregistrene med anmodning om sletting av Nordtun Grendehus SA organisert som samvirkeforetak. Etter årsmøtet ble det første styremøtet i Foreningen Nordtun Grendehus avholdt, så nå er vi endelig kommet igang med en mye mer hensiktsmessig organisasjonsform for et grendehus, mener vi. Den 06.01.21 mottok vi den formelle og enderlige bekreftelsen fra Brønnøysundregistrene på at Nordtun Grendehus SA er slettet fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Sett i ettertid og med de erfaringer vi nå har fått gjennom denne omorganiseringsprosessen, så har vi alltid fungert som en forening selv om vi juridisk sett har vært et samvirkeforetak.
Prosessen har alt i alt gått fint takket være god informasjon på websidene hos Brønnøysundregistrene og godt styresamarbeide. Litt tålmodighet må påregnes da ting har en tendens til å ta noe tid men altså; Mission Completed🙃!

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=925909718

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles med dette til Ekstraordinært Årsmøte i og for Nordtun Grendehus SA, org,nr. 913059247, Danielsborg 16 – 7609 Levanger, tirsdag 13.10.20 kl. 19.00 i storsalen.

Alle medlemmer som står oppført under fanen MEDLEMSKAP 2020 på vår webside www.nordtungrendehus.no innen møtedato 13.10.20 har stemme- og talerett.

Følgende to saker er til behandling (saksliste):

  1. Avvikling/Oppløsning/Sletting av Nordtun Grendehus SA, organisert som Samvirkeforetak.
  2. Stiftelse av Nordtun Grendehus, organisert som Forening.

Smittevernregler vil bli fulgt, så VELKOMMEN!

Mvh. styret

Ny organisasjonsform for nordtun grendehus.

I styremøte mandag 07.09.20 ble det bestemt at styret vil endre organisasjonsform for huset fra dagens SA (samvirkeforetak) til Forening. Denne endringen vil medføre at huset meldes inn i Frivillighetsregisteret, noe som gir oss anledning til å søke om momskompensasjon, bli Grasrotmiddelmottaker, søke om Covid-19 midler samt en rekke andre offentlige støtteordninger via Lotteritilsynet. Å være organisert slik vi er nå, som et SA, fratar oss alle nevnte ordninger og er da uhensiktsmessig for huset.

Styret vil med bakgrunn i overnevnte innkalle til Ekstraordinært Årsmøte tirsdag 13.10.20 for våre medlemmer, noe som vil bli kunngjort senere i september 2020. Vi må følge alle formelle prosedyrer og derfor tar denne prosessen noe tid.

Medlemskapet i huset gjelder selvsagt både før og etter Årsmøtet den 13.10.20. Det er kun medlemmer som har møte- og stemmerett. Medlemsoversikt finner du øverst på denne siden.

En oppdatering fra huset 03.07.20

Vi er i dag 114 medlemmer og i juni måned ble det kun kjøpt ett nytt medlemskap. Vi håper fortsatt på at langt flere Mulesbygg vil bidra ved å enten beytte vipps nr. 79736 eller bank-kontonummer 44202052778. Vi trenger hjelp til å nå våre mål for huset både på kort og lang sikt og likviditeten på driftskontoen er «på felgen» nå i starten av juli måned

Vi jobber ufortrødent videre med å styrke egenkapitalen vår med tanke på vårt renoveringsprosjekt av huset og fikk innvilget kr. 100.000,- av Levanger kommune i rehabeliteringstilskudd adressert til overnevnte formål, noe vi er svært glade for og takker kommunen så mye for.

Vi ønsker dere alle en god sommer og håper vi kan sees igjen til høsten!