Renovering av uteområdet.

Arbeidet med å forskjønne uteområdet på Nordtun har fått en pangstart. Vedlikeholdskomiteen ved leder Jo Steinar Løvaas har på » no time» fått ryddet unna og hogd ned både kratt og mange furutrær på sørsiden av huset. Støttemuren, som pr. nå tipper litt fremover, skal tas ned og settes opp i noe mindre høyde og det har kommet  forslag om å få planert terrenget noe, slik at gjestene kan trekke ut på en triveligere uteplass, med kaffekoppen (eller hva det nå måtte være i koppen). Det harogså blitt ryddet, sanert og bortkjørt (!) masse rot og rammel fra diverse rom inne, og disse rommene kan nå benyttes til fornuftige formål. En kjempefin jobb er gjort så langt.

Fra og med den 20.04. til og med den 30.04. vil vi ha dugnadskvelder med mer rydding og småfiksing både inne og ute, så her er det anledning til å møte opp å ta i et tak.  Kaffe og kaffebrød blir det å få, så da må jo dette bare bli trivelige dugnadsstunder. Vi tror også at det blir enda mer hyggelig å være leietager av huset fra mai måned av, når vi er ferdige med disse gjøremålene.

image

image   image

 

 

 

 

 

Noen ord fra husets Årsmøte 2015.

Årsmøtet ble avholdt den 12.02.15, med i alt 15 stemmeberettige tilstede. Møtet ble holdt i en god tone i styreleders regi. Forslaget til vedtektsendringer ble vedtatt, regnskap 2014 og budsjett 2015 ble godkjent, uten innsigelser. Valget ble gjennomført i tråd med valgkomiteens innstilling, som da ble fasiten for det nye styret (se Styret 2015) for Nordtun Grendehus SA.

Styreleder takket av utgående styremedlemmer fra styret, Ragnhild Lynum, Jan Inge Jacobsen og Roald Stene, med gode ord og blomster og husets pedeller, Kari Norum og Per Odd Gran fikk også en veldig fortjent blomsterbukett innpakket i varme og fine ord. Kaffe og kake ble tradisjonen tro servert og flere «skrytord» ble styret tildel fra forsamlingen, for måten huset blir drevet og fremstår på. Møtet ble hevet etter 2 positive og hyggelige timer

Vedtektsendringer andelseiere og medlemmer.

Vedlegget ble distribuert i postkassene til beboere som sogner til Nordtun Grendehus SA, tirsdag 02.12. og onsdag 03.12.14. For alle som ønsker det, også utflyttede Mulesbygg og andre, vil du ved å trykke på lenken nedenfor se et skriv om hva endringene medfører for deg som er andelseier fra før 01.01.2014 samt de som har tegnet person- eller familiemedlemskap i 2014. Vi håper på masse positiv respons på disse endringene og tiltaket for å styre husets økonomi.

Flyveblad desember 2014

Ny logo!

Se hvor flott vår nye logo er! Utarbeidet av Stine Charlotte Rinnan hos Enits Media & Film.

Denne flotte kreasjonen vil prege det meste av trykksaker, flyers og masse annet i mange år fremover! Takk til Stine for flott arbeide ☺️!

image