Medlems- & Andelseieroversikt

Å være medlem og andelseier av Nordtun Grendehus SA innebærer at du er med på å sikre husets faste økonomiske driftsitgifter. Vi mener det er et felles ansvar for bygdas innbyggere å ivareta at huset både består og fremstår i praktisk, pen og god stand. Medlemskontigenten på kr. 250- pr. år er for det enkelte medlem av symbolsk størrelse, men blir det mange nok medlemmer så vil denne årlige summen være til uvurderlig hjelp for huset og fremtidige frivillige i styrer og utvalg. Å være medlem og andelseier er å forstå først og fremst at du er en god økonomisk støttespiller, og ikke nødvendigvis et navn som vil figurere på dugnadslister, men du er selvfølgelig velkommen som frivillig arbeidskraft også.