Alle innlegg av Tor Henry Svarvaa

INVITASJON TIL KREATIVITET

TIL LOKALE KREATIVE ILDSJELER!

På adresse Danielsborg 16 står det et grendehus som kan benyttes til svært mange formål. Er det noen der ute som går i tanker om å starte;

Blandakor, Damekor, Mannskor, Orkester/Band, Revy-/Teaterlag, Velforeningsmøter, Annet? Ta kontakt med oss så får vi helt sikkert til en fin ordning med bruk av huset, både til møter, øvelser og forestillinger.

TAKKET VÆRE «FLOKKEN»……

16 Bryllupparr., 2 Bøgdalunsjer, 1 Minnestund, 17.-mai arr.,, 3 Trimbingoer, 3 Konfirmasjoner, 1 Korkonsert, 1 Korpskonsert, 4 Bursdagsfeiringer, 2 Firmafester, 1 Bedriftsmøte, 1 Offentlig dansefest, samt 1 uke som Kommandosentral HV12, 3 Årsmøter mm.

Dette er bruken av huset fra tampen av februar i år til og med 01. oktober og forteller at huset fyller utrolig mange, og forskjellige behov. Takket være FRIVILLIGHETEN, Takket være våre 110 pr. 26.09. betalende MEDLEMMER. Takket være 73 spillere som bidrar via GRASROTANDELEN. Takket være Ytterøykylling/Gourman, Stofflund og Levanger Kommunes rehab. av samfunnshus. Takket være……flere utsendte søknader til næringsliv og foreninger som vi håper blir positivt mottatt.

«Når vi løfter i flokk» så får vi til mye, sammen! Alle dere som er nevnt i dette innlegget skal ha all slags takk for at dere ser verdien av «å være med i flokken»🌹, for uten dere ville det ha stått dårlig til med driften og utviklingen av huset.

Vi står nå foran en spennende høst og vinter med Bøgdalunsjer, Julemesse, Juletrefest, generell utleievirksomhet og nok et stort løft for huset j form av kjøkkenrehabelitering mm.. Synes vel at de i organisasjonen som bidrar med mange forskjellige arbeidsoppgaver, fortjener en klapp på skulderen🌹🙃!

Mvh. for styret v/ Tor Henry.

OBS! LITT OM «DETTE OG HINT»! OBS!

NYTT KJØKKEN – FREMDRIFT.

Vi forskyver selve gjennomføringen av dette fra november i år til uke 3 – 8 i 2023 . Dette vil si at leietakere i denne perioden ikke kan regne med å få brukt kjøkkenet. Det aller meste av kjøkkeninnredningen kommer den 13.09. og vil bli lagret til vi er ferdig med oppussingen av kjøkkenrommet. Her vil det bli en god del arbeide i form av egeninnsats og styret ble derfor enige om å forskyve prosjektet til nyåret da tidsrommet passer bedre for det dugnadsarbeide som kreves. Samtidig vil vi få bedre tid til å få finansiert hele prosjektet.

FINANSIERING NYTT KJØKKEN.

Pr. 10.09. har vi kr. 250.000- i egenkapital. I tillegg har vi fått kr. 110.000- i rehabeliteringstilskudd fra Levanger Kommune. HV12 leide huset til kommandosentral nå i september, noe som ga oss en inntekt på kr. 30.000-. Ytterøykylling/Gourman har tegnet en avtale med oss i 38 onsdager og bruker huset som skole til norskopplæring av ansatte. Leieinntekten her er kr. 20.000- og de bidrar i tillegg med kr. 30.000- til kjøkkenprosjektet. GRASROTANDELEN (hurra, 73 spillere) har så langt i år gitt oss kr. 23.500-, som er et strålende resultat. Summert er dette kr. 463.500-. Endel uavklarte kostnader ifm. selve oppussingen av kjøkkenrommrt gjør at vi antar at totalkostnadene vil beløpe seg til +/- kr. 600.000-, så vi vil fortsette å sende søknader om støtte til bedrifter og andre. Vi håper også på din støtte fremover og det kan du gjøre ved å søke opp Nordtun Grendehus (vipps nr. 639225) i VIPPS og betale til kategorien Støtte Til Nytt Kjøkken, og husk st alle beløp hjelper, lite eller stort. Har du ikke vipps kan du betale til vårt kontonummer 44202052778 i Sparebank 1 MidtNorge.

MEDLEMSKAP

Av 145 navn på medlemslisten har 108 betalt kontigenten for 2022. Håpet er at alle betaler og som alltid ønsker vi oss mange flere medlemmer. Du betaler kr. 250- til vipps nr. 639225, kategori Medlemskap eller til kontonummer 44202052778. Står navnet ditt på medlemslisten uavkrysset for 2022 vil du bli slettet fra listen om du ikke har betalt innen 01.10.22

ARRANGEMENTER

BØGDAKAFFEN er tilbake ONSDAG 12.10. kl. 11.00 – 12.30. samt i november, hvor dato ikke er fastsatt enda. Det vil også bli arrangert Trim-Bingo, Julemesse og Juletrefest, og her vil vi komme tilbake til datoer og tidspunkter, så følg med🙃!

Vil også nevne at huset har fått nytt og mye kraftigere wifi nettverk samt en god oppgredering av lydanlegget som gjør at dette nå er enkelt å betjene, selv for legfolk!

Styret ønsker dere alle en fin høst og takker så langt for støtten til alle medlemmer og bidragsytere.

For styret, Tor Henry, som beklger for eventuelle skrivefeil.

HEIMEVERNET INNTAR NORDTUN

HEIMEVERNET INNTAR NORDTUN!

Fom. 03.09. tom. 11.09. er Nordtun utleid som kommandosentral ifm. med heimevernsøvelse.

Huset vil være bebodd av 20 – 40 personer i perioden og dette vil naturlig nok føre til en god del mer trafikk, liv og røre enn hva som normalt er.

Vi ønsker heimevernet velkommen til Nordtun og regner med at nabolaget er svært godt beskyttet i dette tidsrommet🇳🇴🙃!

Historikk – Oddlaug Hellems Legat

Litt om historien bak Oddlaug Hellems Legat og gaven til Nordtun Grendehus.

Ved byggingen av Nordtun i 1928, ble det stiftet et «jentelag» som en økonomisk støtte organisasjon. Her var Oddlaug Hellem «formann» og med sikkerhet var det hennes funksjon fra 1945 og utover. Jentelagstombolaen var en begivenhet i mine riktig unge dager. Det var tombola, loddsalg m.m. og flotte premier både på tombolaen og andre utlodninger og underholdning.  Oddlaug Hellem var en drivende kraft i dette for Nordtun`s viktige arbeid.

Hun bodde ved Tynes Øvre og døde i 1982, og 18. mai 1983 ble Oddlaug Hellems legat stiftet til støtte for sykepleierstudenter fra Levanger som hadde vansker med å gjennomføre studiet av økonomiske grunner.

Oddlaug Hellems Legat har gitt støtte til mange av dagens sykepleiere og legatets gaver har kommet godt med i snart 40 år.

Tidene har forandret seg, legatet hadde nesten ingen renteinntekter.  Legatets midler minket, og de siste 2 årene har ingen søkt om støtte. Styret bestående av undertegnede og John Bye og advokat Ida Børseth Fostad så ingen mening i at pengene som var igjen skulle bare gå til administrasjon. Derfor ble det besluttet å gi resterende kapital til Nordtun Grendehus, ca. kr. 50000,- .  
Ringen er sluttet.

På vegne av styret, Martin Stavrum

KRONERULLING🙃!

Det er alltid behov for forbedringer i et hus som Nordtun Grendehus. Bedrifter har også oppdaget huset og som leietagere har disse noe større behov for god dekning hva wifi/nettverk, lyd og presentasjonsverktøy angår, enn det vi kan tilby pr. dato.

I løpet av neste uke vil vi oppgradere med et bedre nettverk og en enklere brukerterskel når det gjelder lyd, noe som selvsagt kommer alle leietagere tilgode🙃!

Den eneste ulempen med dette er at dette også har en kostnad og som kjent så prøver vi å spare alt vi kan til det kommende kjøkkenprosjektet. For å komme i mål med de tekniske løsningene nevnt innledningsvis, som har en kostnad på ca. kr. 10.000-, inviterer vi deg til en kronerulling via VIPPS nr. 758865 og håper du kan/vil bidra. Beløpet er selvsagt helt opp til hver enkelt å bestemme. «MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å»!

KJØKKENPROSJEKTET (oppdatrrt 26.06. og 01.07.)

Vi er nå, 14.06.22, godt i gang med planleggingen av nytt kjøkken. Leverandør er valgt ut i fra fleksibilitet, leveringsdyktighet, erfaring samt prisbildet og det er Kvik Steinkjer as som ble vårt valg. Det er nedsatt en gruppe bestående av Hilde Stuberg, Marit Kjønstad Buran, Irene Flatås, Sturla Røiseng (styreleder, bookingansvarlig og førstekontakt med leietagere siden 2012) og Tor Henry Svarvaa (økonomi siden 2012) som sammen med Anne Lise Røstad Olsen (innehaver av Kvik Steinkjer as) vil arbeide frem en løsning som huset er best tjent med.

KRITERIER FOR ARBEIDSGRUPPEN.

Kjøkkenet skal utformes som et ANRETNINGSKJØKKEN med god, praktisk og hensiktsmessig benk- og oppbevaringsplass for alt som brukes til mat og drikkeservering. Om kjøkkenet skulle utformes som et fullverdig kjøkken for matlaging fra grunnen av så stilles det meget strenge krav fra mattilsynet samt at investerings- og driftskostnadene vil bli alt for høye, både med tanke på at huset drives av frivilligheten og at hvermannsen skal ha råd til å leie huset. I løpet ev de 10 siste årene så har det sjelden vært etterspørsel om fullverdig kjøkken. Leietagere er flinke til å bruke huset slik det fremstår i dag og det er så å si kun hyggelige tilbakemeldinger å få🙃!

Neste planleggingsmøte er den 23.06. Vedlikeholdgruppens leder Terje Alstad er også trukket inn i kjøkkengruppen. Tanken pr. nå er å få et nytt kjøkken på plass innen årets utløp.

Den 23.06. ble møte 2 holdt med en god del endringer fra 1. planløsning. Hide og Irene kom med flere gode innspill. Anne Lise fra Kvik Steinkjer as er en tålmodig og kreativ sjel og vil snart komme med et nytt, og kanskje endelig tilbud/planløsning. Vi venter i spenning! Marit var forhindret fra å delta på dette møtet.

Den 01.07.22 kom revidert planløsning og pristilbud på kr. 341.410-. Dette tilsier at prosjektet vil havne på +/- kr. 600.000- hvor vi pr. dato har kr. 250.000- i egenkapital så nå starter vi med å få fullfinansiert prosjekt kjøkken.

🇳🇴DAGEN FØR DAGEN🇳🇴!

I skrivende stund settes bord og benker ut og forberedelsene til 17. mai er snart unnagjort. I forrige uke ble vårrengjøringen innomhus utført samt at vårdugnaden rundt huset også olutselig var ordnet av Pee Kåre Brenne, Jo Steinar Løvås, Terje Alstad, Tore Svein Karlsen og Hilde Stuberg. Vet ikke helt hvordan trivselen i bygda og på Nordtun hadde vært uten frivilligheten, så tusen takk for innsatsen til alle dere som bruker mye av fritiden deres for at vi andre skal trives her på Mule. VELKOMMEN TIL 17. MAI-FEIRING 🇳🇴 HURRA 🇳🇴

HYGGELIG MELDING TIL HUSET🙃!

Hei,

Jeg viser til tidligere informasjon vedr. Oddlaug Hellems legat. Undertegnede er forretningsfører for Oddlaug Hellems legat. Oddlaug Hellems legat er besluttet avviklet. Den 22. februar fattet styret i Oddlaug Hellems legat vedtak om at legatets resterende midler tildeles Foreningen Nordtun grendehus.

T.o. Vi har i dag overført kr. 50.920,06,- til deres konto.

Med hilsen

Ida Børseth Fostad

Advokat MNA

Levangeradvokatene ANS