Alle innlegg av Tor Henry Svarvaa

Nå blir det nytt tak!

Medio septemner -21 blir nytt utvendig tak realisert på Nordtun! Innherred Entreprenør as har fått det ærefulle oppdraget, så da er vi omsider i gang med rehabeliteringen av huset til 100-års jubileumet i 2028. Vi håper på god respons i form av at medlemskap blir opprettet/betalt og at lokalmiljøet og andre støtter oss i arbeidet med å hplde huset i god stand. Konkret støtte til nytt tak kan gjøres via VIPPS til 639371 eller til kontonr. 44202052778.Se gjerne på vår webside www.nordtungrendehus.no for info om medlemskap osv., og vi ønsker dere en fortsatt god sommer🙃🎶!

NYTT TAK PÅ NORDTUN!

I løpet av høsten -21 vil huset få en lenge etterlengtet oppgradering i form av et nytt skinnende rødt tak og nyrestaurert tårn! Styret har bestemt å ta dette prosjektet først, deretter fornying av kjøkkenet og til sist oppgradering av sanitæranlegg.

Som tidligere nevnt så søker vi om spillemidler (SPM) for rehabelitering av kultur- og samfunshus. For 2. året på rad er vi satt som 3. prioritet i kommunen, bak to kommunale ferdigstilte prosjekter. Disse prosjektene søkte allerede i 2016 om SPM , noe de fortsatt ikke har fått. Det er fylkeskommunen som tildeler disse midlene fra en svært begrenset pott, så for oss å vente på en eventuell tildeling før vi starter med rehab. av huset vil ta for lang tid. Vi vil fornye vår SPM-søknad årlig med håp om at det blir vår tur engang i ikke alt for fjern fremtid å kunne motta disse midlene. Det vi da tolker ut av dette er at først må prosjektet gjennomføres før eventuelle SPM kommer trillende en eller annen gang.

Kostnadene er beregnet til ca. kr. 800.000,- hvor vi i dag (05.07.) har en egenkapital på kr. 340.000,-. Resten finansieres med et håndterlig banklån. Vi har noen søknader om støtte ute og vil søke om støtte fra flere mulige bidragsytere. Alt a v støtte til prosjektet hjelper, så hvis du vil bidra kan du benytte VIPPS-nr. 639371 eller betale til vår bankkonto 44202052778. Husk at HVER KRONE HJELPER!

Styret vil bestemme hvilken entreprenør som får oppdraget fredag 09.07. Vi kan komme til å kalle inn til ryddedugnad i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet, noe vi eventuelt kommer tilbake til. Prosjektet vil bli gjennomført i september og vil ikke være til hinder for utleie av huset.

«TA I ET TAK! STØTT OSS I ARBEIDET MED REHAB. AV HUSET OG VI SIER PÅ FORHÅND TUSEN TAK!»

Om rehabeliteringsprosessen!

Selv om vi ikke nådde frem med vår søknad om spillemidler i år heller så gir vi ikke opp dette prosjektet. Vi har vært, og er, i god dialog med saksbehandler i kommunen og har fått en bedre forståelse av hvordan disse søknadsprosedyrene fungerer. Vi vil derfor ha et styremøte snarlig for å endre vår tankegang og stratergi for å komme hurtigere vidre med prosjektet, forhåpentligvis🙃! Totalprosjektet omhandler nytt utvendig tak, nytt kjøkken, utskifting av vinduer og nye sanitærrom.

Her kan du lese brevet fra saksbehandler i kommunen;

Innvendig vårdugnad!

Vi vet det er en del av dere som «savner den vårlige rengjøringsdugnaden» innvendig i huset🙃! Grunnet smittefaren har vi valgt å avlyse denne i år, trist men sant. Styret har derfor bedt våre to meget dyktige renholdere, Hanna og Victor, ta dette oppdraget i år. Vårt eminente styremedlem Lars Frode vil inspisere huset når oppdraget er utført🤫! Vi velger mao. å bruke noen kroner på dette i år da det føles både viktig og riktig å opprettholde god standard i huset, også innvendig.Vi vil samtidig minne om betaling av medlemskaoskontingent for 2021 for både nåværende og nye medlemmer. Av 149 navn på medlemslisten har pr. 13.05. i alt 76 personer betalt til nå.Ønsker alle ei fin mai-helg og håper vi kan invitere til den tradisjonelle 17.-mai feiringen neste år!
http://nordtungrendehus.no/andelskjop-og-medlemskap/

NOEN TALL 01.05.21

Noen hyggelige tall🙃! Siden 01.01.21 er antallet navn på medlemmer øket med 16 slik at vi pr. 01.05. er 148! Antall deltagere i Grasrotandelen har fra 01.01. doblet seg fra 21 til 42! Dette bidrar f.eks. til å dekke vår månedlige forsikringspremie på kr. 2.105- + litt til og det er jo strålende🌹! Selvsagt ønsker vi oss både flere medlemmer og bidragsytere i Grasrotandelen men utviklingen er jo positiv for huset.

Nm i Quiz På nordtun!

Vi inviterer våre medlemmer til NM i QUIZ, eller nærmere bestemt NordtunMesterskapet i QUIZ , èn tirsdagskveld i måneden fom. oktober 21 tom. mars -22. Bruk av digitale hjelpemidler for å besvare spørsmål er ikke tillatt og vil føre til at laget diskvaliseres. Dann lag bestående av 4 personer og meld dere på til administrasjon@nordtungrendehus.no innen 01.09.21. Det er kun påmeldinger til overnevnte e-postadresse som blir hensyntatt. De 12 første lagene som melder seg på får plass og det må være minst 8 påmeldte lag for at arrangementet blir iverksatt. Påmeldingen må inneholde lagets navn samt for- og etternavn på de 4 deltagerene på laget. Èn av disse 4 meldes på som lagleder og er lagets talsperson opp mot arrangør.

Gitt tiden vi er inne i mtp. pandemien så MÅ alle deltagende personer være ferdig «corona-vaksinerte».

Hver kvelds vinnerlag blir premiert med hver sitt meget eksklusive Nordtun kaffekrus mens NordtunMesterskapets vinnerlag på finalekvelden i mars -22 kan vente seg en storslått premie i form av ????

Pris pr. deltager pr. kveld er kr. 100,- som inkluderer kaffeog vaffel! Husk at alle deltagere må være medlemmer av Foreningen Nordtun Grendehus Vi tror og håper dette tiltaket vil bli populært, så organiser dere og meld dere på jo før jo heller🙃!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus

PÅMELDTE LAG: 1: Wisteria Lane – 2: Rotor – 3: HEIT

INFO FRA HUSET 01.02.21

Gitt pandemisituasjonen vi alle er i så byr det på utfordringer å planlegge arrangementer samt at utleiesituasjonen heller ikke er noe å juble over, forståelig nok! Tross dette så ser vi optimistisk på fremtiden og håper at våren gir oss anledning til å invitere til bøgdakaffe, 17.-mai fest og annen «spas & moro»🙃!

Takket være våre, til nå, 132 medlemmer, en spontan Covid-19 støtteaksjon, støtte fra myndighetenes krisepakke 3 for november/desemner-20 og at vi ikke har gjeld så har vi sluppet å tære på oppsparte midler. Vi har gledelig nok hittil 34 personer som bidrar via Grasrotandelen og her er det plass til mange flere så hjelp oss gjerne med å få flere til å bidra gjennom denne fine gratisordningen.

Så, litt om medlemskap. For eksisterende medlemmer er det nå gjort en liten endring slik at du allerede nå kan betale kontingenten for 2021 og nye medlemmer, mange nye medlemmer, er selvsagt også «velkommen inn i varmen»! Vi synes nok det er for få Mulesbygg som slutter opp om huset i form av å være medlemmer og håper langt flere av dere ser verdien av et medlemskap. Pr. 01,02. er ca. 10% av lokale husstander medlemmer og det burde vel ha vært 100%, minst🙃! På denne linken: http://nordtungrendehus.no/andelskjop-og-medlemskap/

Vennlig hilsenStyret v/Tor Henry

til deG som Velger oss som grasrotandelmottaker!

Den 08.12.20 ble vi godkjent som Grasrotandelmottaker fra Norsk Tipping as (NT) og dette lover godt for huset. Utbetalinger til mottaer fra NT skjer 3 ganger i året, den 01. januar, 01. mai og 01. september. Vi mottok kr. 731,01 for 23 dager i desember som var vår første gevinst fra denne ordningen, noe som er en flott start for oss!

Grasrotandelen er tilgjenelig for alle spillere som benytter seg av NT, og koster deg ingenting ekstra! Velger du Foreningen Nordtun Grendehus, org.nr. 925 909 718, som din Grasrotandelmottaker, så drypper det inn 7% av ditt innsatsbeløp til oss.

«Mange bekker små gjør en stor Å» er det et ordtak som heter! Pr. 15.01.21 er vi 132 medlemmer i foreningen og vi har i alt 587 følgere på Facebook så potensialet for et meget godt resultat og en stabil god inntekt til huset er absolutt til stede. Vi håper på din deltagelse og at du vil bidra gjennom denne ordningen, til husets beste. Husk at alle inntekter uavkortet går til oppgraderinger og drift av huset. Lønnsutgiftene er på kr. 0- da huset i ett og alt drives av frivilligheten for alles beste.

Starten var fin og vi ser med spenning frem til neste utbetaling fra Norsk Tipping as den 01.05.21!

God og fredfull jul!

Vi vil få ønske dere alle ei riktig god og fredfull jul og samtidig få takke våre (til nå) 132 medlemmer for støtten i 2020. Takk også til dere som støtter oss med covid-19 midler. Det er 32 personer samt Ytterøykylling as som i alt har bidratt med kr. 16.200-, noe som betyr mye for huset i disse tider.

Om du tar deg tid i jula og leser litt her på vår webside, så ser du flere måter du kan bidra på, med så som Medlemskap, Grasrotandelen og andre former for å kunne støtte huset. Utleiekalenderen står, kanskje naturlig nok, tom for de fire første månedene i 2021, så vi trenger nok alle de økonomuske bidrag vi kan få, små som store, fra dere🙃!

Som et fint og historisk innblikk i huset kan du nedenfor lese den fine 90-års jubileumstalen som Marit Kjønstad Buran skrev og fremførte ved husets 90-års feiring i 2018. Nok en gang, God Jul fra oss i styret for Foreningen Nordtun Grendehus🌹!

…..og medlem Ann Karin Sliper ble den heldige vinneren av 1 stk. Peachtree Audio DeepbleSKY! Vi GRATULERER🌹🙃! JulEnissenS gave til foreningen nordtun grendehus!

Nå tror jeg virkelig på at julenissen finnes! Ned gjennom pipa i en vanvittig fart kom nissen, i dag allerede, onsdag 16.12.20! «Hau hau hau! Hi e shtøggtravelt! Ska innom aill i hop no førri julafta så hen e de bærre tia å stoinna, så hen e e ein pakke te foreninga fra mæ! Ønske dåkk ei aildeles strålanes jul……» opp gjennom pipa, og borte vekk var nissen! Med andre ord, for den som fortsatt måtte være i tvil om nissens eksistens, så håper jeg denne tvilen nå er ryddet av veien, basta!

Måtte jo åpne pakken gitt til Foreningen Nordtun Grendehus siden nissen leverte denne hjem til meg, og se på bildene og brukermanualen i lenken nedenfor! Et meget godt stereo wifi musikkanlegg i kompakt og plasseringsvennlig utførelse og som formidler meget god lyd på alle volumnivåer. Anlegget har en verdi på kr. 6.000- og en av dere som i løpet av 2020 har kjøpt medlemskap i Nordtun Grendehus innen den 30.12.20 vil bli den lykkelige eier av anlegget! Trekning vil skje på nyttårsaften , så hvis du finner navnet ditt under fanen Medlemskap 2020 på websiden vår innen og i løpet av 30.12.20 så kan nettopp du bli den heldige vinneren! Vinnernavnet vil bli presentert på denne siden nyttårsaften! Ja, glemte nesten å nevne at dette innlegget er skrevet av julenissen🙃🎶!

Her er BRUKERMANUALEN som forklarer alt om dette fine produktet!