Medlemskap 2020

Vi har to alternative måter å kjøpe medlemskap på. I tillegg til personlig medlemskap, heretter kalt P-2020 til kr250,- har vi også et familiemedlemskap, heretter kalt F-2020 til kr. 450,-. Medlemskapets varighet er fra 01.04.20 til 31.03.21. Medlemskapet (P-2020) gir deg stemmerett ved generalforsamling/årsmøtet mens F-2020 gir deg 2 stemmer ved overnevnte møter. I tillegg innrømmes 10% leierabatt inntil 1 gang pr. medlemsår pr. medlemskap.

Alt. 1: MEDLEMSKAP VED BETALING I NETTBANK. Velg ett av medlemskapsalternativene, enten P-2020 til kr. 250,- eller F-2020 til kr. 450,-, skriv inn i feltet for melding – P-2020 eller F-2020  + for- og etternavn og betal til vår bankkonto nummer 4420.20.52778.

Alt. 2: MEDLEMSKAP VED BRUK AV VIPPS. Velg type medlemskap og legg dette i handlekurven. Vi mottar gode rapporter fra vipps slik at du slipper å sende oss mer informasjon. Mao., enklere blir det ikke!

Vi vil legge ut medlemslisten jevnlig på denne siden. Husk at du støtter en viktig sak for nærmiljøet ved å være medlem.

 

MEDLEMMER AV NORDTUN  GH 01.04.20 – 31.03.21 
Oppdatert 131020 – Antall 129

Aksnes Vidar Eivind Kvam
Alstad Kirsti Wallum
Alstad Terje
Amdahl Leif
Amdahl Hege Resell
Amdahl Odd Anders
Asperheim Karen Marie
Asperheim Rigmor
Bjørback Gunnar
Bjørnmelen Janne Chrustin Haugen
Bjørås Karine Øian
Bjørås Nils Henrik
Bolkan Bjørn Hålon
Bratli Oddrun
Brenne Velaug
Brennelien Laila
Buran Arild
Buran Gerd
Buran Hågen
Buran Marit Kjønstad
Bye Anne-Lise Rimgstad
Bye Bjørg Haldis Rokne
Bye Henning Andrè
Bye John
Bye Knut Arvid Richter
Bye Mette
Bye Roar
Dahl Siv Kristin
Ellefsen Knut
Ertsgård Guri
Faanes Odd
Flatås Arve
Flatås Bjørg
Flatås Liv Lian
Flatås Pål
Flatås Irene
Flatås Steinar
Flatås Vigdis
Gran Per-Odd
Granaune Ingunn
Granås Magne Egil
Grav AudunIvar
Grudt Ulla
Grønli Jørgen
Hallem Frode Asbjørn
Hansen Jorunn
Hansen Sigbjørn
Haraldsen Anikken Kjær
Haug Inger Marie
Haugskott Randi
Hojem Erling
Hojem Marit
Hojem Steinar
Holberg Morten
Holberg Sonja Elisabeth
Jacobsen Jan Inge
Jenssen Liv Merethe
Jenssen Odd Ivar
Julnes Gunn Iren
Karlsen Tore Svein
Kjønstad Lasse
Kvam Astrid
Kverkild Marit Klara Dypdal
Kverkild Tor Albert
Kålen Torgunn
Larsen Lise Beate Parkvoll
Leira Geir Tore
Lian Mona
Lindseth Maria
Lund Anette Sørheim
Lund Børge
Lund Bård Morten
Lund Lars Frode
Lund Turid
Lutdal Håvard
Løvås Jo-Steinar
Moe Haldis
Moe Håvard Østborg
Moe Torbjørn
Munkeby Gunhild 
Nilssen Terje
Nordahl Eva Sandberg
Nordal Trond Joar
Norum Kari
Okkenhaug Karl Fredrik
Opdal Torgeir
Rotmo Erlend
Røiseng Sturla
Røstad Kristin Moan
Røstad Liv Toril Balstad
Røstad Sveunung
Sakshaug Trond
Sakshaug Unni
Salthammer Bjørn Erik
Salthammer Olav
Selseth Thomas Nordahl
Skaret Sissel Nordal
Skavdal Arve
Skjetnemark Ragnhild
Slettbakk Vibeke
Sliper Ann Karin
Stavrum Bjørg
Stavrum Leif
Stavrum Martin
Stavrum Åse Jorid Wekre
Stene Roald
Stene Siv
Stuberg Hilde
Svarvaa Jonas
Svarvaa Jorunn Bratli
Svarvaa Martin
Svarvaa Tor Henry
Sørholt Grethe Bransvik
Tingstad Eva
Tronstad Lars
Valstad Knut Helge
Vangstad Kjell Magne
Varslot Anita Haugmark
Værnes Gunn
Walleraunet Gunnar
Walleraunet Inger Merete 
Wallum Birgith
Westrum Åse Rigmor
Winther May Lis
Winther Trond Ivar
Østborg Berit Sandnes
Østborg Jorunn Raadal
Østborg Oddvar
Østborg Olav