Medlemskap

Velkommen som medlem! Ved å være medlem har du nå muligheten til å påvirke husets utvikling, få rabatt ved leie og støtte huset, helt uten risiko og forpliktelser! Ønsker du «å ta i et tak» i de forskjellige utvalgene i huset så er det veldig flott.. Det eneste som fordres er ditt medlemskap! 

Slik kjøper du ditt medlemskap og betaler din årlige kontingent på  kr. 250,- (68,44 øre pr. dag inkl. skuddår 🙃) til Foreningen Nordtun Grendehus. Medlemskapets varighet er fra 01.04. til 31.03. påfølgende år. Om du ikke fornyer/betaler medlemskontingent innen 01.10.  påfølgende år (året etter din siste innbetaling), slettes ditt navn fra medlemsregisteret. Medlemskapet er personlig og gir deg stemmerett ved årsmøter. Det innrømmes 10% leierabatt inntil 1 gang pr. medlemsår pr. medlemskap.

MEDLEMSKAP VED BETALING I NETTBANK. Betal til vår bankkonto nummer 4420.20.52778, skriv inn for- og etternavn i feltet for melding.

MEDLEMSKAP VED BRUK AV VIPPS til vipp snr. 639225 eller vips nr. 639306 , velg Medlemskap/kontingent .Vi mottar en god vippsrapport med betalers navn slik at ytterlige opplysninger ikke er nødvendige.

Pr. 11.11.23 består medlemslisten av 105 pmedlemmer. Er du usikker på om du har betalt eller ikke så send en forespørsel til: medlem@nordtungrendehus.no eller sms til  47394048.

Du støtter en viktig sak for regionen og nærområdet ved å være medlem i Foreningen Nordtun Grendehus, så tusen takk for forståelsen og velviljen, og som medlem kan du være  stolt over at Nordtun Grendehus nå «er litt ditt»🌹!

Grunnet personvernforordning (også kalt GDPR – General Data Protection Regulation) vil medlemslisten holdes internt i foreningen da det ikke lenger er tillatt å offentliggjøre medlemslister uten personsamtykke.

3 kommentarer til “Medlemskap”

Det er stengt for kommentarer.