GODE OG RØRENDE ORD FRA FAMILIEN HAUGSKOTT

Vi i familien vil takke alle som har gitt pengegave til Nordtun grendehus i forbindelse med Ove Haugskotts bortgang.OG

Pappa var særs glad i bygda si og de nære tingene i livet. Folkene, historiene, stiene, dyretråkkene og ikke minst storstua på Mule, Nordtun grendehus. Limet i bygda.

Han og vi er imponert over dugnadsinnsatsen som blir lagt ned av bygdas folk. Nesten 43.000 kr kom inn, og vi håper det kommer godt med. Nordtun grendehus er et fint sted å være både i sorg og glede.

Unni, Ingunn, Randi og Nils Eirik med familier