FERDIGSTILT NYTT KJØKKEN 29.03.23

HVA HAR FRIVILLIGHETEN BETYDD FOR KJØKKENPROSJEKTET VED NORDTUN?

«Æres de som æres bør», og i dette prosktet har følgende «stab» bestått av:

Hilde Stuberg, Terje Alstad, Tore Svein Karlsen, Jo Steinar Løvaas, Sveinun Røstad, Per Kåre Brenne, Dag Halsan og Johan Arnt Borgsø.

Siden 30.01.23 har disse dyktige personene nedlagt 210 dugnadstimer til prosjektet, noe som betyr en «penger-spart-verdi» for huset på kr. 78.750-, mao. ikke direkte småtteri!

TUSEN, TUSEN TAKK ALLE SAMMEN🌹🌹🌹🌹!

Totalkostnaden for hele prosjektet har vi ikke enda da vi «savner 3 fakturaer».

Vi håper alle ser verdien av det frvillighetsarbeide som gjøres for bygdas beste og blir medlemmer i foreningen.

Et ca.-estimat for tak- og kjøkkenprosjektene som nå er gjennomført de siste 2 årene er på kr. 1,5 mil. og huset har pr. i dag et lån på kr. 500.000-. Grovt sett så finansieres dette lånet med dagens ca. 130 medlemskap pluss våre 84 bidragsytere via Grasrotandelen til Norsk Tipping.