ÅRSMØTEINNKALLING 30.03.23.

Årsmøtet avholdes i storsalen på Nordtun den 30.03.23 kl. 19.00. Forslag til saker på årsmøtet må inn senest 14 dager før årsmøtet. Ellers behandles vanlige årsmøtesaker. Fullstendig saksliste legges ut på vår hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.