INVITASJON TIL KREATIVITET

TIL LOKALE KREATIVE ILDSJELER!

På adresse Danielsborg 16 står det et grendehus som kan benyttes til svært mange formål. Er det noen der ute som går i tanker om å starte;

Blandakor, Damekor, Mannskor, Orkester/Band, Revy-/Teaterlag, Velforeningsmøter, Annet? Ta kontakt med oss så får vi helt sikkert til en fin ordning med bruk av huset, både til møter, øvelser og forestillinger.