HEIMEVERNET INNTAR NORDTUN

HEIMEVERNET INNTAR NORDTUN!

Fom. 03.09. tom. 11.09. er Nordtun utleid som kommandosentral ifm. med heimevernsøvelse.

Huset vil være bebodd av 20 – 40 personer i perioden og dette vil naturlig nok føre til en god del mer trafikk, liv og røre enn hva som normalt er.

Vi ønsker heimevernet velkommen til Nordtun og regner med at nabolaget er svært godt beskyttet i dette tidsrommet🇳🇴🙃!