Historikk – Oddlaug Hellems Legat

Litt om historien bak Oddlaug Hellems Legat og gaven til Nordtun Grendehus.

Ved byggingen av Nordtun i 1928, ble det stiftet et «jentelag» som en økonomisk støtte organisasjon. Her var Oddlaug Hellem «formann» og med sikkerhet var det hennes funksjon fra 1945 og utover. Jentelagstombolaen var en begivenhet i mine riktig unge dager. Det var tombola, loddsalg m.m. og flotte premier både på tombolaen og andre utlodninger og underholdning.  Oddlaug Hellem var en drivende kraft i dette for Nordtun`s viktige arbeid.

Hun bodde ved Tynes Øvre og døde i 1982, og 18. mai 1983 ble Oddlaug Hellems legat stiftet til støtte for sykepleierstudenter fra Levanger som hadde vansker med å gjennomføre studiet av økonomiske grunner.

Oddlaug Hellems Legat har gitt støtte til mange av dagens sykepleiere og legatets gaver har kommet godt med i snart 40 år.

Tidene har forandret seg, legatet hadde nesten ingen renteinntekter.  Legatets midler minket, og de siste 2 årene har ingen søkt om støtte. Styret bestående av undertegnede og John Bye og advokat Ida Børseth Fostad så ingen mening i at pengene som var igjen skulle bare gå til administrasjon. Derfor ble det besluttet å gi resterende kapital til Nordtun Grendehus, ca. kr. 50000,- .  
Ringen er sluttet.

På vegne av styret, Martin Stavrum