KRONERULLING🙃!

Det er alltid behov for forbedringer i et hus som Nordtun Grendehus. Bedrifter har også oppdaget huset og som leietagere har disse noe større behov for god dekning hva wifi/nettverk, lyd og presentasjonsverktøy angår, enn det vi kan tilby pr. dato.

I løpet av neste uke vil vi oppgradere med et bedre nettverk og en enklere brukerterskel når det gjelder lyd, noe som selvsagt kommer alle leietagere tilgode🙃!

Den eneste ulempen med dette er at dette også har en kostnad og som kjent så prøver vi å spare alt vi kan til det kommende kjøkkenprosjektet. For å komme i mål med de tekniske løsningene nevnt innledningsvis, som har en kostnad på ca. kr. 10.000-, inviterer vi deg til en kronerulling via VIPPS nr. 758865 og håper du kan/vil bidra. Beløpet er selvsagt helt opp til hver enkelt å bestemme. «MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å»!