HYGGELIG MELDING TIL HUSET🙃!

Hei,

Jeg viser til tidligere informasjon vedr. Oddlaug Hellems legat. Undertegnede er forretningsfører for Oddlaug Hellems legat. Oddlaug Hellems legat er besluttet avviklet. Den 22. februar fattet styret i Oddlaug Hellems legat vedtak om at legatets resterende midler tildeles Foreningen Nordtun grendehus.

T.o. Vi har i dag overført kr. 50.920,06,- til deres konto.

Med hilsen

Ida Børseth Fostad

Advokat MNA

Levangeradvokatene ANS