Innkalling til ÅRSMØTE i Foreningen Nordtun Grendehus torsdag 17.03.22

Årsmøtet avholdes i storsalen i Nordtun Grendehus kl. 19.00 – 21.00. Til behandling er valg samt ordinære årsmøtesaker. Agenda vil bli lagt ut 14 dager før årsmøtedato. Eventuelle innkomne saker fra medlemmer må være skriftlig innsendt til e-postadresse: sturlar@ntebb.no senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

I føkge vedtektene er vi 4 dager for sent ute med denne innkallingen. Hvis noen har innsigelser mot denne forkortede tidsfristen må denne sendes skriftlig innen 26.02.22 til e-postadresse: sturlar@ntebb.no

Kun medlemmer har møte-/stemmerett.

VELKOMMEN!