FERDIG, NYTT TAK PÅ NORDTUN!

Nå har vi gleden av å fortelle at både nytt tak, takrenner med løvsamlere, nedløp og nyoppusset tårn er på plass, innenfor avtalt kontraktsum, nesten🙃!

Innherred Entreprenør as har utføret en skikkelig god jobb med taket. Som tabellen under viser så er prosjektet nå finansiert og også betalt så nå gjenstår det kun å få nedbetalt banklånet🙄!

TekstBeløp NOK
Brutto kontraktsum Nytt Tak – Innherred Entreprenør766.042,50
Rehabeliteringstilskudd 2020 Levanger Kommune100.000,00
Samfunnsutbytte 2021 Sparebanken Midt-Norge as50.000,00
Ytterøykylling as35,000,00
Stofflund as5.000,00
NTE Marked as – 5 års forskudd husleie maskinrom71.120,00
Støtte Tak gaver vipps 639371 fra privatpersoner22.251,48
Sum støtte pr. 31.12.21284.351,48
+ Egenkapital280.194,02
+ Låneopptak SMN1201.497,00
Sum Støtte Nytt Tak + Egenkapital + Låneopptak766.042,50
+ ekstra faktura oppretting hovedtak 28.02.2224.081,25
Sum betalt for komplett nytt tak790.123,75

1 mnd. etter ferdigstillelse av takprosjektet kom en tilleggsfaktura på kr. 24.081,25 som omhandlet oppretting av salrygget hovedtak, men vi hadde på forhånd tatt høyde for at en budsjettsprekk kunne oppstå så vi rodde denne ekstrakostnaden vel i havn.

Vi skal i 2028 feire husets 100-årsjubileum og er nå godt igang med rehabeliteringen av huset til jubileet. På vår hjemmeside, www.nordtungrendehus.no finner du en fane som heter MEDLEMSKAP og som enkelt gir deg anledning til å kjøpe/fornye ditt medlemskap. Det kan jo være lurt å gjøre dette nå «så det ikke går i glemmeboken»! Vi ønsker oss mange flere medlemmer og det er selvsagt også anledning til å støtte takprosjektet, enten via vipps til 639371 eller til vår konto 44202052778. Stort eller lite beløp, alt hjelper🙃! Vi vil lage en liste i huset med navnene til alle som har bidratt/bidrar med støtte til takprosjektet og huset og dette inkluderer også alle medlemmer. Når takprosjektet er nedbetalt vil vi sette igang med neste prosjekt som er oppussing/fornying av kjøkkenet, men ikke før taket er nedbetalt, håper nåværende kasserer 🙄!

For styret i Foreningen Nordtun Grendehus, Tor Henry Svarvaa

TAKK TIL FAMILIEN SKAANES

I forbindelse med bortgangen og bisettelsen til Harald Johannes Skaanes ønsket familien at det like kjært som blomster kunne gis en pengegave til Nordtun Grendehus. Harald var glad i Nordtun og bidro med mye fin dugnadsinnsats i mange år for huset noe vi post mortem takker ydmykt for.

Kondolerer til familien, varmt takk for omtanken og takk til alle givere som har bidratt med ca. kr. 10.000- til nytt tak på Nordtun🌹!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus

OBS! OBS! OBS!

Leder av styret for Foreningen Nordtun Grendehus har fått beskjed om at en gjest på lørdagens julemesse på grendehuset har idag (søndag) testet positivt for covid -19. Andre som deltok på dette arrangementet må være obs på Infeksjons symptomer. De bør/må da teste seg for korona uansett smittestatus. Spørsmål kan rettes til smitte telefonen i Levanger Kommune.
Vennligst del slik at vi rekker ut til så mange som mulig.
Mvh
Sturla Røiseng / leder