Nå braker det løs på Nordtun!

Vi ønsker Levanger Mannssonglag hjertelig velkommen til huset med sine seks kabaretforestillinger nå i november, så Nordtun blir vel nesten å betrakte som korets 2. hjem i denne perioden vil vi formode🎶😎! Lykke til med kabareten og måtte publikumstilstrømingen bli stor!

Vi ønsker også varmt velkommen til Innherred Entreprenør as som nå setter i gang med å legge nytt tak på huset, et oppdrag som skal være ferdig før jul og som ikke skal være til hinder for våre leietagere.

Velkommen også til person nr. 45 som har valgt Foreningen Nordtun Grendehus, org.nr, 925909718 som sin Grasrotandelmottager. Alle 45, tusen takk🌹! Dette betyr mye for oss og vi ønsker mange flere «givere velkommen i klubben»🙃!

Medlem nr. 110 er et faktum, men det savnes mange, mange flere medlemmer fortsatt. Kun ca. 60 av ca. 450 husstander er representert som medlemmer, noe vi synes er alt for få. Om du støtter huset eller ikke ser du her; Medlemskap.

Stor utleiepågang gjør det lurt i å se på bookingkalenderen om du har planer om å leie huset; Booking.

Mvh. styret v/Tor Henry