SPØRREUNDERSØKELSE FRA LEVANGER KOMMUNE

Spørreundersøkelse om idrett, leik og aktivitet i Levanger. Levanger kommune skal revidere kommunens plan for idrett, leik og aktivitet høsten 2021, og alle inviteres til å svare på en spørreundersøkelse. Kommunen ønsker innspill fra innbyggerne og lag og foreninger for å få bedre kunnskap om hva det er behov for å prioritere fremover innenfor idrett, leik og aktivitet.

https://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Sporreundersokelse-om-idrett-leik-og-aktivitet-i-Levanger-/?fbclid=IwAR2XBlxrhu9HXEHPeZzg_wGmpPeXEfb8BzKm9CLjp9ByZILPdi5C3LSdZwI