INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Tirsdag 21.09.21 avholdes overnevnte ekstraordinære årsmøte kl. 18.00 i Nordtun Grendehus.

Sak til behandling; Låneopptak i SMN1 Levanger i forbindelse med rehabelitering av tak mm. for Nordtun Grendehus.

Velkommen! Mvh. for styret i Foreningen Nordtun Grendehus v/ Tor Henry Svarvaa