Om rehabeliteringsprosessen!

Selv om vi ikke nådde frem med vår søknad om spillemidler i år heller så gir vi ikke opp dette prosjektet. Vi har vært, og er, i god dialog med saksbehandler i kommunen og har fått en bedre forståelse av hvordan disse søknadsprosedyrene fungerer. Vi vil derfor ha et styremøte snarlig for å endre vår tankegang og stratergi for å komme hurtigere vidre med prosjektet, forhåpentligvis🙃! Totalprosjektet omhandler nytt utvendig tak, nytt kjøkken, utskifting av vinduer og nye sanitærrom.

Her kan du lese brevet fra saksbehandler i kommunen;