Innvendig vårdugnad!

Vi vet det er en del av dere som «savner den vårlige rengjøringsdugnaden» innvendig i huset🙃! Grunnet smittefaren har vi valgt å avlyse denne i år, trist men sant. Styret har derfor bedt våre to meget dyktige renholdere, Hanna og Victor, ta dette oppdraget i år. Vårt eminente styremedlem Lars Frode vil inspisere huset når oppdraget er utført🤫! Vi velger mao. å bruke noen kroner på dette i år da det føles både viktig og riktig å opprettholde god standard i huset, også innvendig.Vi vil samtidig minne om betaling av medlemskaoskontingent for 2021 for både nåværende og nye medlemmer. Av 149 navn på medlemslisten har pr. 13.05. i alt 76 personer betalt til nå.Ønsker alle ei fin mai-helg og håper vi kan invitere til den tradisjonelle 17.-mai feiringen neste år!
http://nordtungrendehus.no/andelskjop-og-medlemskap/

NOEN TALL 01.05.21

Noen hyggelige tall🙃! Siden 01.01.21 er antallet navn på medlemmer øket med 16 slik at vi pr. 01.05. er 148! Antall deltagere i Grasrotandelen har fra 01.01. doblet seg fra 21 til 42! Dette bidrar f.eks. til å dekke vår månedlige forsikringspremie på kr. 2.105- + litt til og det er jo strålende🌹! Selvsagt ønsker vi oss både flere medlemmer og bidragsytere i Grasrotandelen men utviklingen er jo positiv for huset.