Nm i Quiz På nordtun!

Vi inviterer våre medlemmer til NM i QUIZ, eller nærmere bestemt NordtunMesterskapet i QUIZ , èn tirsdagskveld i måneden fom. september -21 tom. april -22. Bruk av digitale hjelpemidler for å besvare spørsmål er ikke tillatt og vil føre til at laget diskvaliseres. Dann lag bestående av 4 personer og meld dere på til administrasjon@nordtungrendehus.no innen 01.08.21. Det er kun påmeldinger til nevnte e-postadresse som blir hensyntatt. De 12 første lagene som melder seg på får plass. Påmeldingen må inneholde lagets navn samt for- og etternavn på de 4 deltagerene på laget. Èn av disse 4 meldes på som lagleder og er lagets talsperson opp mot arrangør.

Gitt tiden vi er inne i mtp. pandemien så MÅ alle deltagende personer være ferdig «corona-vaksinerte».

Hver kvelds vinnerlag blir premiert med hver sitt meget eksklusive Nordtun kaffekrus mens NordtunMesterskapets vinnerlag på finalekvelden i april -22 kan vente seg en storslått premie i form av ????

Pris pr. deltager pr. kveld er kr. 100,- som inkluderer kaffeog vaffel! Husk at alle deltagere må være medlemmer av Foreningen Nordtun Grendehus Vi tror og håper dette tiltaket vil bli populært, så organiser dere og meld dere på jo før jo heller🙃!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus

PÅMELDTE LAG: 1: Wisteria Lane – 2: Rotor – 3: HEIT