Innkalling til årsmøte i foreningen nordtun grendehus!

Årsmøtet avholdes TORSDAG 06.05.21 kl. 19.00 i storsalen, Nordtun Grendehus.

Til behandling er vanlige årsmøtesaker samt valg. Eventuelle innkomne saker fra medlemmer må være innsendt skriftlig senest 14 dager før møtedato til; Sturla Røiseng, Haugskottveien 7 – 7609 Levanger eller til e-postadresse; administrasjon@nordtungrendehus.no

Vennlig hilsen styret.