INFO FRA HUSET 01.02.21

Gitt pandemisituasjonen vi alle er i så byr det på utfordringer å planlegge arrangementer samt at utleiesituasjonen heller ikke er noe å juble over, forståelig nok! Tross dette så ser vi optimistisk på fremtiden og håper at våren gir oss anledning til å invitere til bøgdakaffe, 17.-mai fest og annen «spas & moro»🙃!

Takket være våre, til nå, 132 medlemmer, en spontan Covid-19 støtteaksjon, støtte fra myndighetenes krisepakke 3 for november/desemner-20 og at vi ikke har gjeld så har vi sluppet å tære på oppsparte midler. Vi har gledelig nok hittil 34 personer som bidrar via Grasrotandelen og her er det plass til mange flere så hjelp oss gjerne med å få flere til å bidra gjennom denne fine gratisordningen.

Så, litt om medlemskap. For eksisterende medlemmer er det nå gjort en liten endring slik at du allerede nå kan betale kontingenten for 2021 og nye medlemmer, mange nye medlemmer, er selvsagt også «velkommen inn i varmen»! Vi synes nok det er for få Mulesbygg som slutter opp om huset i form av å være medlemmer og håper langt flere av dere ser verdien av et medlemskap. Pr. 01,02. er ca. 10% av lokale husstander medlemmer og det burde vel ha vært 100%, minst🙃! På denne linken: http://nordtungrendehus.no/andelskjop-og-medlemskap/

Vennlig hilsenStyret v/Tor Henry