til deG som Velger oss som grasrotandelmottaker!

Den 08.12.20 ble vi godkjent som Grasrotandelmottaker fra Norsk Tipping as (NT) og dette lover godt for huset. Utbetalinger til mottaer fra NT skjer 3 ganger i året, den 01. januar, 01. mai og 01. september. Vi mottok kr. 731,01 for 23 dager i desember som var vår første gevinst fra denne ordningen, noe som er en flott start for oss!

Grasrotandelen er tilgjenelig for alle spillere som benytter seg av NT, og koster deg ingenting ekstra! Velger du Foreningen Nordtun Grendehus, org.nr. 925 909 718, som din Grasrotandelmottaker, så drypper det inn 7% av ditt innsatsbeløp til oss.

«Mange bekker små gjør en stor Å» er det et ordtak som heter! Pr. 15.01.21 er vi 132 medlemmer i foreningen og vi har i alt 587 følgere på Facebook så potensialet for et meget godt resultat og en stabil god inntekt til huset er absolutt til stede. Vi håper på din deltagelse og at du vil bidra gjennom denne ordningen, til husets beste. Husk at alle inntekter uavkortet går til oppgraderinger og drift av huset. Lønnsutgiftene er på kr. 0- da huset i ett og alt drives av frivilligheten for alles beste.

Starten var fin og vi ser med spenning frem til neste utbetaling fra Norsk Tipping as den 01.05.21!