Ny og enklere vippsPortal.

Når vi nå er omorganisert fra samvirkeforetak til forening har vi blitt en ny juridisk virksomhet, som det så fint heter, og har da også fått både nytt organisasjonsnummer, 925 909 718 og nytt VIPPS portal nummer som er 639225. Tilfeldigvis så endret også VIPPS sin egen portal og avviklet VIPPS GO-systemet som vi tidligere benyttet. Vi har derfor fått laget en ny VIPPS-løsning som er delt inn i kategorier og hvor du må fylle inn beløpene selv. Når du søler og skal betale til 639225 så trykker du på Nordtun Grendehus og en liste over våre kategorier dukker opp. Trykk så på rett kategori og vipps i vei🙃!

Om du ønsker å vippse direkte til en kategori kan du enkelt gjøre dette ved å søke opp følgende nummer; Medlemskap 639301 – Bøgdakaffe/lunsj 639304 – Spesifike arr. 639306 – Leiefaktura 639307 – Covid-19 støtte 639368 – Gave 639371. Systemet er inndelt på denne måten for at regnskap enkrlt kan se hva du har kjøpt og føre beløpet til riktig internkonto.

Det er også foretatt noen få tekstendringer under fanen Medlemskap 2020 på vår webside www.nordtungrendehus.no som er i tråd med våre vedtekter og som vi håper er mulig å forstå🙃!

Ta gjerne en titt både på web og VIPPS, og joda, vi ønsker oss mange flere medlemmer enn de 129 vi er pr, 30.11.20.