Foreningen Nordtun Grendehus er stiftet – hvorfor & hvordan?

I årsmøtet tirsdag 13,10,.20 ble Foreningen Nordtun Grendehus stiftet. Foreningen trer inn i det øyeblikket Nordtun Grendehus SA slettes fra Brønnøysundregistrene, noe vi håper vil skje før årsskiftet. I 2012/-13 ble vi pålagt av offentlig myndighet å registrere oss som et SA (samvirkeforetak) med begrunnelse i at organisasjonsformen AL (andelslag), som den gang var vår organisasjonsform, skulle opphøre. Denne organisasjonsformen, SA, ble vi klar over at ikke egner seg for vår intensjon med drift av, og hensikt med ivaretagelse av et samfunnshus. I 2020 skulle vi orientere oss om momskompensasjonsordningen i forbindelse med en større, planlagt rehabelitering av huset, samt å lære oss reglementet ved deltagelse i Grasrotandelen via Norsk Tipping og Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å kunne søke, blandt annet om momskompensasjon, må en være registrert i Frivillighetsregisteret. Et SA får ikke registret seg i Frivillighetsregisteret, men det får en forening gjort slik at dette er årsaken til at vi nå har endret organisasjonsform til en forening. Senere på året ble det også kunngjort at virksomheter som er registrert i Frivillighetsregiateret kunne søke på myndighetenes Covid-19 krisepakker, noe vi vil søke om grunnet tapte arrangements- og utleieinntekter.

Da vi startet prosessen med endring av organisasjonsform til en mer hensiktsmessig organisasjonsform, for oss som kun er basert på ulønnet frivillighetsarbeide, fikk vi henvendelser fra fire andre samfunnshus i lignende situasjon som vår. Vi deler derfor våre erfaringer her og håper dette kan være til hjelp også for andre. Nedenfor finner du protokoll (innsendt den 26.10.20) fra årsmøtet, stiftelsesdokumenter og vedtekter for foreningen Nordtun Grendehus . Den 26.10.20 ble protokollen innsendt på nytt til Brønnøysundregistrene, nå også med opplysninger om hvor årsmøtet ble avholdt og at årsmøteinnkallingen ble godkjent av årsmøtet. Den 29.10.20 kunngjør så Brønnøysundregistrene oppløsning av samvirkeforetaket med 6 ukers kreditorvarsel. Den 29.10.20 ble det lagt ut innkalling til ekstraordunært årsmøte som avholdes den 10.12.20 med 1 sak på dagsorden: Godkjenning av avviklingsregnskap for samvirkeforetaket.

Den 04.11.20 er endringen av organisasjonsform godkjent av Brønnøysundregistrene og Foreningen Nordtun Grendehus er nå registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, med vårt nye organisasjonsnummer som er 925 909 718. Vi erfarte at det kan lønne seg å velge riktig kategori/underkategori før registreringen gjøres. Vi hører hjemme i hovedkategori 6 – Bolig- og lokalmiljø. Her kan du velge blandt flere underkategorier, og ønsker du at foreningen skal kunne ta del i Grasrotandelen så velger du underkategori 100 -Lokalsamfunnsutvikling. Vi fant også ganske fort ut at ved tildelingen av nytt organisasjonsnummer så må en opprette et nytt kundeforhold til bank samt betalingstjenester som f.eks. VIPPS.

Den 17.11.20 ble ny Nettbank Bedrift godkjent og tatt i bruk. Den 19.11.20 ble ny Vipps portal med nr. 639225 tatt i bruk. Den 23.11.20 ble endringen fra kategori 6200 til kategori 6100 godkjent. Den 25.11.20 ble melding om endring i forbindelse med deltagelse i Grasrotandelen avkrysset og innsendt og den 07.12.20 ble dette godkjent slik at vi nå er deltager i Grasrotandelen. Den 30.11.20 ble det sendt varsel til Statens Kartverk om at eiendommen Danielsborg 16 har fått ny juridisk virksomhet som eier av eiendommen med vårt organisasjonsnummer 925909718. Den 14.12.21 (!} ble vi formelt eier ved tinglysing av Nordtun Grendehus. Den 10.12.20 ble avviklingsregnskapet for Nordtun Grendehus SA godkjent i ekstraordinært årsmøte og den 11.12.20 ble protokoll fra årsmøtet sendt Brønnøysundregistrene med anmodning om sletting av Nordtun Grendehus SA organisert som samvirkeforetak. Etter årsmøtet ble det første styremøtet i Foreningen Nordtun Grendehus avholdt, så nå er vi endelig kommet igang med en mye mer hensiktsmessig organisasjonsform for et grendehus, mener vi. Den 06.01.21 mottok vi den formelle og enderlige bekreftelsen fra Brønnøysundregistrene på at Nordtun Grendehus SA er slettet fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Sett i ettertid og med de erfaringer vi nå har fått gjennom denne omorganiseringsprosessen, så har vi alltid fungert som en forening selv om vi juridisk sett har vært et samvirkeforetak.
Prosessen har alt i alt gått fint takket være god informasjon på websidene hos Brønnøysundregistrene og godt styresamarbeide. Litt tålmodighet må påregnes da ting har en tendens til å ta noe tid men altså; Mission Completed🙃!

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=925909718